Pax Christi International: Oproep voor vrede in Syrië | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: Oproep voor vrede in Syrië

De VN riep 24 oktober 2016 uit tot actiedag voor vrede in Syrië. Naar aanleiding van deze dag roept Pax Christi International in een verklaring op om een einde te maken aan het geweld in het verscheurde land.

In de verklaring roept de internationale vredesorganisatie op om:

  1. de luchtaanvallen op Aleppo onmiddellijk stop te zetten;
  2. alle belegeringen op te heffen in toepassing van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad;
  3. de burgers te beschermen;
  4. de honderden vredevolle organisaties die de Syriërs hulp willen bieden, te steunen;
  5. bijkomende sancties te treffen tegen Rusland en het Syrische bewind als zij misdaden tegen de mensheid blijven plegen;
  6. steviger diplomatieke inspanningen te leveren, zoals de veroordeling van Rusland en de aankondiging van een dialoog met alle betrokken actoren;
  7. van Rusland te eisen dat zij alle militaire steun aan het Syrisch bewind stopzetten;
  8. een wapenembargo op te leggen aan alle strijdende partijen in het Syrische conflict.

Als de internationale gemeenschap niet daadkrachtig ingrijpt, zal Syrië nog jaren, misschien wel decennialang een totaal verscheurd land blijven. Pax Christi International roept de internationale gemeenschap dan ook op om haar steun op te voeren om dit conflict tot een einde te brengen en het geweld te stoppen.

Lees de originele tekst (in het Engels).

Foto: Jordi Bernabeu Farrùs/Creative Commons.