Pax Christi International over de dramatische ontwikkelingen in Aleppo | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International over de dramatische ontwikkelingen in Aleppo

Pax Christi International stuurde op 16 december 2016 een verklaring uit over de dramatische ontwikkelingen in Aleppo.

De beelden van de massale vernietiging en zware gevechten in dichtbevolkte wijken van Aleppo, een stad die grotendeels in puin ligt, hebben iedereen geschokt. Pax Christi International stuurde op 16 december 2016 een verklaring uit. Daarin uit de internationale vredesbeweging haar grote bezorgdheid over de situatie in Aleppo, waar duizenden mensen ingesloten zitten en waar volgens de VN burgers (onder wie ook vrouwen en kinderen) worden geëxecuteerd.  

Maar ook in andere regio’s worden burgers belegerd en is internationale steun hoognodig. Volgens het Syria Institute en PAX Nederland breiden de belegeringen zich nog uit, en zitten naar schatting 1,326,175 mensen vast in ten minste 39 belegerde regio’s over heel Syrië. Pax Christi International spreekt in de verklaring haar steun uit voor de vele hulpverleners, o.w. de Jesuits Refugees Services Syria, die in Aleppo en andere Syrische steden onder de meest extreme situaties mensen ter hulp komen.

Lees de volledige verklaring (in het Engels)