Pax Christi International over de gespannen relatie tussen Turkije, de EU en de rest van de wereld | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International over de gespannen relatie tussen Turkije, de EU en de rest van de wereld

De relatie tussen Turkije, de EU en de rest van de wereld is na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 uiterst gespannen. De nasleep van de couppoging weegt op de stabiliteit van het land en heeft een weerslag tot ver buiten de Turkse grenzen.

Turkije is strategisch een uiterst belangrijk land. Het maakt deel uit van Europa en het Midden-Oosten en vormt tezelfdertijd een brug met Azië. Het land heeft 80 miljoen inwoners,  honderdduizenden Turken wonen in de diaspora – voornamelijk Duitsland, maar ook elders in Europa. Door de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en de immense instroom van vluchtelingen uit die regio, is het belang van het land toegenomen, tot ver buiten zijn grenzen.

De mislukte coup van 15 juli 2016 doet vragen rijzen over de stabiliteit in deze NAVO-lidstaat en kandidaat-EU-lidstaat. Turkije is nu al een vooraanstaande partner in de strijd tegen IS en andere terroristische groeperingen in de regio. Ondertussen vangt het ook grote aantallen Syrische vluchtelingen op. In maart 2016 beloofde de EU Turkije in een omstreden deal nog met 6 miljard euro tegemoet te komen. In ruil daarvoor zou Turkije de vluchtelingen die Europa illegaal zijn binnengekomen via Griekenland 'terugnemen', en kwam de kandidatuur van Turkije voor EU-lidmaatschap weer iets hoger op de Europese agenda.

Pax Christi International vraagt zich af welke impact de recente ontwikkelingen in Turkije hebben op de relatie van het land met Europa. De invoering van de doodstraf zou voor de EU alvast de stopzetting betekenen van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Maar wat met de andere democratische rechten, die nu met de voeten worden getreden? Als de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije hervat worden, moeten we niet alleen focussen op de afspraken over vluchtelingen, zegt Pax Christi International. Ook de regels van de rechtsstaat en de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, en het vredesproces met de Koerden, in het zuidoosten van Turkije, moeten in de gesprekken meegenomen worden.

Lees het artikel van Pax Christi International (in het Engels), op deze pagina.