Pax Christi International over mensen op de vlucht: ieder mens heeft recht op veiligheid en vrede | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International over mensen op de vlucht: ieder mens heeft recht op veiligheid en vrede

Op 18 oktober 2016 had in Wenen een conferentie plaats georganiseerd door het Instituut voor Religie en Vrede. Pax Christi International gaf er een inleiding over vluchtelingen en migratie, en nam deel aan een panelgesprek over het thema.

Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, belichtte in zijn introductie het standpunt en het engagement van de internationale vredesbeweging m.b.t. vluchtelingen, migranten en verplaatste personen. Hij had voorts aandacht voor mensenhandel en mensensmokkelaars, voor radicalisering, angst en onzekerheid, en het misbruik van religie.

De inspiratie voor het politieke werk van Pax Christi International ligt in het fundamentele respect voor de waardigheid van elke mens, zeker de meest kwetsbare. Respect voor mensenrechten is de allereerste vereiste voor vrede, en mensenrechten kunnen maar ten volle gerealiseerd worden als er vrede is.

De bekommernis om mensen op de vlucht voor geweld en onderdrukking moet ons ertoe aanzetten de universeel erkende rechten van elke mens te bevestigen én te onderlijnen. De werkelijke erkenning van deze rechten moet voor ieder mens gelden.

Pax Christi International roept op om menselijkheid te tonen en om de oorzaken die aan de basis liggen van de enorme stroom aan mensen op de vlucht aan te pakken. Buurlanden van regio's in conflict moeten meer steun krijgen in hun opvang van vluchtelingen. Conflictpreventie en een snellere diplomatieke respons op spanningen en confrontaties moeten weer hoger op de politieke agenda komen.

Lees het achtergronddocument voor de keynote-inleiding (in het Engels)