Pax Christi International roept op tot nieuw vredesproces voor Palestina en Israël | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International roept op tot nieuw vredesproces voor Palestina en Israël

In 2017 is het 100 jaar geleden dat Groot-Brittannië met de Balfour-verklaring de Britse steun toezegde voor een Joods thuisland in Palestina; 70 jaar geleden dat 181 staten in een VN-resolutie opriepen tot de opdeling van Palestina in een Arabische en een Joodse staat; en 50 jaar geleden dat Israël begon met de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, de Golanhoogten en met de annexatie van Oost-Jeruzalem.

Pax Christi International neemt dit momentum te baat voor een hernieuwde oproep om een einde te maken aan het geweld in de regio en in overeenstemming met het internationaal recht een rechtvaardige en duurzame oplossing uit te werken, die de fundamentele rechten van Israëli’s en Palestijnen garandeert. Op 1 december 2016 publiceerde Pax Christi International een nieuwe verklaring die oproept tot een hernieuwd vredesproces voor Israël en Palestina.

Hieronder leest u de conclusie van deze verklaring:

Pax Christi International erkent de legitimiteit van de grieven van zowel Israëli’s en Palestijnen en de verantwoordelijkheid van betrokkenen van de beide partijen om elke vorm van geweldpleging tegen de andere te stoppen. Wij kunnen het grote onevenwicht qua macht en middelen ten voordele van Israël echter niet wegcijferen. Daarom benadrukken wij:

-          dat een  duurzame vrede en verzoening alleen bereikt kunnen worden als Israëli’s en Palestijnen als gelijken in het vredesproces kunnen stappen;

-          dat het essentieel is dat de legitimiteit en de rechten van beiden gerespecteerd en beschermd worden, wat tot dusver niet het geval was, aangezien de Palestijnen systematisch hun rechten zijn ontzegd;

-          dat geweldloze strijd ondersteund wordt. De strategie van de BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties ) is een van de mogelijke geweldloze benaderingen om internationale druk uit te oefenen op Israël, om de nodige veranderingen door te voeren die de gelegenheid scheppen om tot een nieuw vredesproces te komen. Wij roepen niet op tot een boycot van Israël in zijn geheel.

Pax Christi International dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om het conflict tussen Israël en Palestina niet uit het oog te verliezen en, samen met de Palestijnse en Israëlische burgers en beleidsmensen, bij te dragen aan een hernieuwing van het vredesproces, dat leidt tot een overeenkomst en het invoeren van een handhavingsmechanisme.  

Michel Sabbah, vroeger Latijns patriarch van Jeruzalem en gewezen voorzitter van Pax Christi International: “Wij kunnen leiders en volk helpen zichzelf te bevrijden van angst en wantrouwen, en zo tot de vrede te komen waar wij al zo lang naar verlangen. Het begin van vrijheid van de Palestijnen is ook het begin van verzoening tussen de beide volkeren, de Palestijnen en de Israëli’s.

Lees de volledige verklaring (in het Engels)