Pax Christi International: tijd voor een wereld zonder kernwapens | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: tijd voor een wereld zonder kernwapens

Naar aanleiding van de wereldwijde herdenkingen van de atoomaanvallen op de Japanse steden Hirhosima en Nagasaki, nu 71 jaar geleden, bracht Pax Christi International een verklaring uit. Een uittreksel:

“Al 71 jaar brengt het bestaan van kernwapens de mensenfamilie op de rand van de totale vernietiging. Bijna vier generaties lang hangt de schaduw van onze complete destructie boven ons. Al evenveel jaren laten wij toe dat een kleine maar hardnekkige minderheid binnen de wereldgemeenschap er een agenda op nahoudt die uit economisch gewin voor enkelen de veiligheid van zeer velen op het spel zet. De budgetten die uitgetrokken worden om deze massavernietigingswapens aan te maken en op te slaan, moeten afgewogen worden tegen de miljoenen en miljarden mensen die de basisvoorwaarden ontberen voor een leven in vrede en menselijke waardigheid.

71 jaar is lang genoeg. In plaats van blindelings de valse idee van veiligheid te onderschrijven die de voorstanders van kernwapens uitdragen, moeten wij een agenda behartigen die echte veiligheid voorstaat. Wij moeten deze verjaardag aangrijpen om het nucleaire tij te keren en stappen te zetten naar een echte, beduidende ontwapening.”

Lees de volledige verklaring op deze pagina

Hiroshima na de bom, met middenin het puin de Genbaku-koepel, nu een gedenkteken aan de atoomaanval van 6 augustus 1945.
Foto: Maarten Heerlien/Creative Commons