Pax Christi International: verbied kernwapens bij wet | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: verbied kernwapens bij wet

Pax Christi International juicht de beslissing van de Algemene Vergadering van de VN toe, om in 2017 onderhandelingen op te starten over een kernwapenverbod. VN-resolutie L. 41 werd aanvaard door 123 landen. 38 landen (waaronder België) stemden tegen, 16 staten (waaronder Nederland) onthielden zich. Over een jaar wil Pax Christi International een juridisch kader om kernwapens te verbieden.

“Nu de onderhandelingen op de agenda komen, moeten middenveld- en religieuze groepen er mee op toezien dat hieruit een sterk juridisch kader voortvloeit voor een volledige uitbanning van deze wapens”, zegt Jonathan Frericks, vertegenwoordiger van Pax Christi International bij de gesprekken over nucleaire ontwapening bij de VN.

“Regeringen die de resolutie steunden, werden stevig onder druk gezet door de kernwapenstaten, in het bijzonder door de Verenigde Staten en Frankrijk”, zegt Frerichs. De meeste NAVO-landen plus Japan, Zuid-Korea en Australië stemden tegen de resolutie.

Pax Christi International hoopt dat de landen die tegen de onderhandelingen stemden of zich onthielden op termijn van koers veranderen, en deelnemen aan een historisch ontwapeningsproces dat leidt tot een wereldwijd verbod op kernwapens..

“De wereld wacht al veel te lang op de dag dat wereldleiders doen wat het menselijk geweten van ons allemaal vraagt. Kernwapens blijven een gevaar zolang ze de wereld niet uit zijn”, zegt Marie Dennis, Amerikaans co-voorzitter van Pax Christi International.  “Deze wapens uitbannen is een fundamentele stap die de 9 kernwapenstaten al lang hadden moeten zetten. 123 landen nemen de beslissing in hun plaats.

Lees het originele bericht (in het Engels)

Lees de tekst van resolutie L.41

 

Foto: James Stencilowsky/Creative Commons