Pax Christi Vlaanderen heeft nieuwe voorzitter | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen heeft nieuwe voorzitter

De Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen koos zaterdag 18 november 2017 Hildegarde Vansintjan tot nieuwe voorzitter. Zij volgt Michel De Samblanx op, die de vredesbeweging vier jaar leidde. Als voorzitter van Pax Christi Vlaanderen wil Hildegarde Vansintjan ondersteuning bieden aan het lobbywerk voor de toepassing van het kernwapenverbodsverdrag, de afbouw van de militaire uitgaven en andere ontwapeningsinitiatieven.

Hildegarde Vansintjanmaakt sinds 2015 deel uit van de Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen. Zij is germaniste en werkte de laatste jaren voor haar pensioen bij Handicap International als pleitbezorger voor de naleving van de internationale conventies inzake antipersoonsmijnen en clustermunitie.

Bij Pax Christi Vlaanderen wil zij het lobbywerk rond het kernwapenverbodsverdrag, de afbouw van de militaire uitgaven en andere ontwapeningsinitiatieven mee kracht bijzetten. Haar bijzondere interesse gaat uit naar het vredeswerk in het Gebied van de Grote Meren. Ook de goede verstandhouding in onze eigen samenleving ligt haar nauw aan het hart. Ze wil de uitdaging aangaan om mensen te enthousiasmeren voor verbindend communiceren en vredesopbouwende projecten die leiden tot een grotere samenhang in de eigen samenleving.

De eerste publieke optredens van Hildegarde Vansintjan in haar nieuwe functie van voorzitter volgen elkaar snel op: op 10 december is zij aanwezig op de receptie – met live-streaming vanuit Oslo – ter gelegenheid van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN, waarvan Pax Christi Vlaanderen lid is. Op 14 december verwelkomt zij mee de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede van Pax Christi Vlaanderen: Kristin Verellen met de Circles-We Have the Choice, Mohamed El Bachiri en Kazerne Dossin met Christophe Busch.