Pinksteren en iftar in Borgerhout | Pax Christi Vlaanderen

Pinksteren en iftar in Borgerhout

Op 20 mei 2018 heeft in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw in Borgerhout de viering van Pinksteren en de iftar aan het begin van de ramadan plaats.

Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Met de Heilige Geest krijgen de christenen de kracht om van het evangelie te getuigen in woord en daad.

De iftar is de maaltijd die tijdens de ramadan door moslims wordt genuttigd direct na zonsondergang. Hij wordt door verschillende organisaties gebruikt om moslims samen te brengen, maar ook om niet-moslims uit te nodigen deel te nemen aan deze gezamenlijke dis.

Die dag plaatsen wij ons in de geest van de abrahamitische tradities waarbij joden, christenen en moslims hun gemeenschappelijke waarden gedenken, delen en doorgeven.

De viering van Pinksteren vindt plaats om 11.15 uur en wordt opgeluisterd door het koor Musica Ad Nives.

De iftar vindt plaats vanaf 19 uur. In de kerk zal er ruimte zijn voor ontmoeting, gebed, gesprek en een gemeenschappelijke maaltijd. Deelnemers aan het panelgesprek zijn: Imam Brahim Boughaleb, E.H. Priester Rik Hoet en Amir Aberkorn. Sarah El Massaoudi zal modereren. 

Iedereen is van harte welkom.

Lees meer over de betekenis van de vieringen.

Download de flyer van de iftarsamenkomst.

Foto: Creative Commons