PrepCom over immense militaire uitgaven: videoverslag | Pax Christi Vlaanderen

PrepCom over immense militaire uitgaven: videoverslag

Op maandag 18 april 2016 had, in het kader van de Global Day of Action against Military Spending, een conferentie plaats in Brussel.

Op deze conferentie, een voorbereiding (PrepCom) op de  wereldconferentie van het International Peace Bureau (IPB) van 30 september tot 3 oktober 2016 in Berlijn, gingen 4 panels dieper in op de immense globale militaire uitgaven. Die bedroegen in 2015 zo'n 1676 miljard dollar.

Bedoeling van de PrepCom was aandacht te vragen voor een evenrediger verdeling van de te besteden middelen tussen militaire bestemmingen enerzijds en sociale en humane doelstellingen anderzijds. De torenhoge militaire uitgaven dragen immers in vele gevallen niet bij ​​aan de veiligheid van de burgers. Er moeten meer middelen gaan naar conflictpreventie en vredesopbouw, de strijd tegen de klimaatverandering, het opstellen van nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en een ambitieus migratiebeleid.

Paul Lansu, senior policy advisor van Pax Christi International en vice-voorzitter van IPB leidde de conferentie in. Willem Staes, medewerker Internationale Veiligheid en Ontwapening bij Pax Christi Vlaanderen, stelde de gezamenlijke verklaring voor, samen met moderator Andrew Lane, Quaker-vertegenwoordiger bij de Europese Unie en de Raad van Europa.  

Bekijk dit videoverslag van de PrepCom.

Lees ook: Wereldwijde militaire uitgaven: ook in 2015 buitensporig hoog

Foto: Paul Lansu (links) en Reiner Braun, co-voorzitters van het IPB.