Rapport 'Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen' | Pax Christi Vlaanderen

Rapport 'Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen'

In opdracht van het Vlaams Parlement voerde het Vredesinstituut een studie uit naar de verschillende stelsels voor wapenexportcontrole in België. Eind april 2017 publiceerde het VVI zijn bevindingen.

Wat hebben de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale vergunningsstelsels gemeen en waar liggen de verschillen? De Vlaamse volksvertegenwoordigers wilden in het kader van de evaluatie van het Vlaams Wapenhandeldecreet een beeld krijgen van de diverse vergunningsstelsels in België, en de wijze waarop de Vlaamse wapenexportcontrole zich tot de andere stelsels verhoudt.

Dit rapport geeft een overzicht van de wapenexportcontrole in België, en van de gelijkenissen en verschillen van de federale en regionale wetgevingen en beleidslijnen.

wapenexportcontrole in België

Op 2 mei 2017 gaven de auteurs toelichting in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement.
Op 3 mei kwam het rapport ter sprake in het plenaire debat over controle van de wapenexport naar Saudi-Arabië.

Download (pdf)

Lees meer