Standpunt

Prof. Tom Sauer duidt in een bijdrage voor vrt.NWS het immense belang van de val van de Berlijnse Muur, precies dertig jaar geleden.

Verslag

Op 3 oktober 2019 spraken we met Marc Pecsteen, ambassadeur voor België in de VN-Veiligheidsraad. Dit leverde een boeiend gesprek op. Lees hier enkele highlights uit het gesprek.

Aankondiging

De titel van Ambassadeur voor de Vrede gaat in 2019 naar Brigitte Herremans en Artsen Zonder Grenzen.

Aankondiging

Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen..

Aankondiging

Op maandag 11 november 2019 kan je in Limburg en West-Vlaanderen deelnemen aan Pax Christi-initiatieven naar aanleiding van Wapenstilstandsdag.

Verslag

In Haacht werd tijdens de voorbije Vredesweek voor de vierde keer gewandeld voor de vrede. Enkele deelnemers blikken terug.

Aankondiging

Op 8 oktober 2019 verkoos de Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen Wim Vandewiele tot nieuwe voorzitter. De bestuurders geven hem hiermee het vertrouwen om de organisatie de komende jaren te leiden.

Artikel

De Nobelprijs voor de Vrede gaat in 2019 naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali. Dat maakte het Noorse Nobelcomité op 11 oktober 2019 bekend in Oslo.

Artikel

Op 26 september 2019, de Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Kernwapens, traden 12 landen toe tot het VN-kernwapenverbod.

Verslag

Moet de volgende federale regering meer middelen ter beschikking stellen voor vredes- en maatschappijopbouw en aan VN-vredesoperaties? Onze volksvertegenwoordigers geven antwoord.

Aankondiging

Op 4 oktober 2019 is er een luisterrijk verbroederingsinitiatief in het teken van de ontmoeting van Franciscus met de Sultan van Egypte, nu 800 jaar geleden.

Verslag

Duizenden burgers vouwden 33.382 origami kraanvogels, symbool voor meer vrede. Zij deden dat tijdens de Vlaamse Vredesweek ter ondersteuning van de oproep van Pax Christi Vlaanderen en de 33 partners aan de federale overheid om meer te investeren in vrede.