Recensie: Bemiddeling. Meer dan een hype | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Bemiddeling. Meer dan een hype

Gezinssociologe Diana Evers geeft in haar boek inzichten mee in het ontstaan en escaleren van conflicten, en reikt constructieve alternatieven aan.

Diana Evers raakte al vroeg gefascineerd door de dynamiek van conflict en manieren om daarmee om te gaan. Als gezinssociologe verdiepte ze zich in de methode van 'bemiddeling' om conflicten waar mensen in verwikkeld waren mee te helpen oplossen.

In haar boek beschrijft ze de bronnen van conflict, de barrières die mensen opwerpen om niet aan conflicthantering of -oplossing te doen en de redenen waarom het toch belangrijk is hier werk van te maken. Mensen willen immers leven in vrede en harmonie. Evers ziet dit als een diep, gedeeld menselijk verlangen. Bemiddeling is een manier om te leren omgaan met onze verschillen, tegenstellingen en conflicten. Het paradoxale van conflict is, dat het mensen verbonden houdt, zij het op destructieve wijze. Bemiddeling stelt ons open voor elkaars verschillen en verbindt ons met elkaar om zo in harmonie te kunnen leven. In harmonie met onze omgeving, met elkaar en met onszelf.

Het boek geeft heel wat inzicht in het ontstaan van conflicten, in escalatie en uiteindelijk destructie, maar biedt ook inzicht in het constructief alternatief: geweldloze conflicttransformatie via bemiddeling. Evers is een overtuigd voorstander van de geweldloze kracht in elk van ons om tot vrede te komen. (Annemarie Gielen).

Deze recensie verscheen in Koerier 5/2017, september-oktober 2017

Diana Evers, Bemiddeling. Meer dan een hype, ACCO Uitgeverij, 2016, 156 blz.