Recensie: De Jihadkaravaan | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: De Jihadkaravaan

Pieter Stockmans is onderzoeksjournalist en reist al meer dan tien jaar door de Arabische wereld. Montasser AlDe'emeh is islamoloog en doet onderzoek naar moslimradicalisering en de internationale jihad. Hun beider achtergrond en hun onderlinge samenwerking maken dit boek uniek.

Ooit stond AlDe’emeh, nu gerenommeerd jihadexpert, op het punt om zelf de wapens op te nemen. Als een ontwortelde tiener die opgroeide met haat, zoals hij zichzelf beschrijft in het boek, vond hij bevrijding in kennis. AlDe’emeh begrijpt beter dan wie ook wat jongeren doet bezwijken voor de lokroep van het kalifaat.

De auteurs zijn er van overtuigd dat het nooit tot echte oplossingen kan komen zonder aandacht voor de wisselwerking tussen intieme levensverhalen en het grotere plaatje. Het boek is dan ook een mix van AlDe’emehs levensverhaal enerzijds, en een
analyse over politiek en extremisme in Europa en het Midden-Oosten anderzijds. Voor hun onderzoek trokken de auteurs elk naar een andere oorlogvoerende partij in de Syrische burgeroorlog. AlDe’emeh naar de Belgische en Nederlandse jihadstrijders op het platteland van Aleppo, Stockmans 50 km. verder naar het Koerdische Afrin, dat in oorlog is met de jihadisten. Samen reisden zij naar het Jordaanse Zarqa, bakermat van de internationale jihad en de plaats waar AlDe'emeh als staatloze Palestijn in een vluchtelingenkamp geboren werd.

Het boek eindigt met een handleiding van hoe het beter zou kunnen: ‘De tien kogels van verzoening’. Een uitnodiging aan de lezer om een innerlijke jihad te voeren tegen zichzelf en de eigen vooroordelen, om denkbeelden te laten uitdagen door nieuwe kennis en ontmoetingen. (Hanne Vervaele)

Deze recensie verscheen in Koerier 1/2016, januari 2016.

Montasser AlDe'emeh en Pieter STOCKMANS, De jihadkaravaan – Reis naar de wortels van de haat, Uitgeverij Lannoo, 2015, 400 blz.