Recensie: De lokroep van IS | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: De lokroep van IS

'De lokroep van IS' biedt een belangrijke bijdrage om het fenomeen van de Syriëstrijders te contextualiseren en beter te begrijpen. Patrick Loobuyck slaagde erin een breed gamma aan experts te verzamelen, die elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise hun licht laten schijnen op dit complexe fenomeen.

Een aantal specifieke hoofdstukken verdient bijzondere aanbeveling. Ludo De Brabander schetst de historische context waarin de internationale jihadbeweging de afgelopen decennia opkwam. Op bondige wijze beschrijft hij de evolutie van Islamitische Staat (IS) en zijn voorgangers in Irak, en toont hij hoe de brutale overheidsrepressie in Syrië en Irak het bedje spreidde voor de opkomst van IS.

De bijdragen van Stijn Aerts en John Nawas enerzijds en Rachid Benzine anderzijds illustreren op hun beurt dat de extremistische IS-ideologie niet inherent is aan de Koran, maar dat voor deze ideologie wel een selectieve en literalistische legitimatie wordt gezocht in de Koran. Benzine heeft het in dit verband over een ‘knip-en-plak Islam.’

Het boek gaat eveneens in op de vraag hoe we als samenleving moeten reageren. Jessika Soors benadrukt overtuigend de nood aan een lokaal, geïntegreerd en multidisciplinair beleid. Brahim Laytouss en Patrick Loobuyck zetten zich af tegen het ‘islampessimisme’, dat stelt dat de islam niet kan vernieuwen en per definitie onverenigbaar is met democratie, gelijkheid en vrijheid. Ze merken terecht op dat de islampessimisten, extreemrechts en extremistische moslims elkaars objectieve bondgenoten zijn, en houden een pleidooi voor het steunen van vernieuwers binnen de islam. (Willem Staes)

Deze recensie verscheen in Koerier 2/2016, maart 2016.

Patrick Loobuyck (red.), De lokroep van IS – Syriëstrijders en (de)radicalisering, Uitgeverij Pelckmans, 2015, 288 blz.