Recensie: De strijd voor vrede - en hoe we die kunnen winnen | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: De strijd voor vrede - en hoe we die kunnen winnen

Tom Sauer, hoogleraar Internationale Politiek UA, analyseert op heldere wijze de onderliggende factoren die oorlog en geweld vandaag in de hand werken.

Uitsluiting en vernedering wekken frustratie en woede. Bepaalde groepen voelen zich bedreigd en gaan op hun beurt anderen bedreigen. De vrede kan alleen worden gewonnen als men bekwaam wordt te verbinden in plaats van uit te sluiten.

Vanuit die invalshoek kijkt Tom Sauer naar drie actuele kwesties. Onder de titel ‘Van zero tot hero’ bespreekt hij de blinde terreur van IS en het feit dat veelal Noord-Afrikaanse jongeren van de tweede/derde generatie gewonnen zijn voor het extremistisch discours van een fanatiek islamitisch fundamentalisme. Een oplossing voor deze jongeren zal moeten komen van meer inspanningen tot inclusie in plaats van exclusie.

Tom Sauer bekijkt vervolgens de oplopende spanning tussen het Westen en Rusland. Bij het einde van de Koude Oorlog bestond de mogelijkheid om een collectieve, inclusieve defensie met Rusland uit te bouwen. Die mogelijkheid werd echter nauwelijks onderzocht. Rusland zegt zich bedreigd te voelen door de NAVO, maar annexeert zelf de Krim en steunt een vuile oorlog in Oost-Oekraïne. De vraag moet gesteld worden: is er een andere weg te gaan van nieuwe vormen van samenwerking in plaats van meer sancties?

Het hoofdstuk ‘De opstand van de nucleaire havenots’ bespreekt tenslotte één van de meest cruciale kwesties van dit ogenblik. Waarom zweren wij bij het bezit van kernwapens voor onze veiligheid, terwijl andere staten hiervan moeten worden uitgesloten? Het nieuwe verbodsverdrag op kernwapens dat op 7 juli jl. door de VN werd goedgekeurd is volgens de auteur en ook voor Pax Christi de aangewezen weg om de nucleaire dreiging uit de wereld te helpen. Uit dit knap en vlot geschreven boek onthouden we dat de vrede kan gewonnen worden – en altijd opnieuw te winnen is – door meer te focussen op verbinden dan uitsluiten. (Jo Hanssens)

Deze recensie verscheen in Koerier 6/2017, november-december 2017

Tom Sauer, De strijd voor vrede. En hoe we die kunnen winnen, Polis, 2017, 244 blz.