Recensie: De Wereld van De Wachter | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: De Wereld van De Wachter

Psychiater Dirk De Wachter staat op uit de psychiaterstoel en trekt de wereld in, op zoek naar de mens die hij is en naar de manier waarop mensen vandaag echt kunnen samenleven.

Hoeveel mooier kan een titel zijn? ‘Wachten op Godot’ is er ook zo één. Stelt Dirk De Wachter dat wachten op God doodt? Beroepshalve beroept hij zich op de immense grijze zone van het niet-weten, de schuilplaats van de hoop. Door ‘ikkig-heid’ komt het individu niet tot het zien van de Ander. Hij verliest zichzelf in luxe en vertier en wordt bedolven onder nieuws, met of zonder moraal. Met de hulp van plastische chirurgie waant hij zich God, maar verliest zichzelf door meer en meer te gelijken op de ander. Verword niet tot een statisch element in de tabel van ‘mensenjev’, sta op, zo niet ziet de toekomst er donker uit. Of is dat paranoïde? Ik weet het niet, schrijft de auteur en daar zit de charme van zijn betoog. Durf niet te weten, durf wachten. Verpletter die vrijheid niet, koester ze. Treed de ander niet met angst tegemoet, maar liefdevol. De aarde lijdt onder onze borderline symptomen en toont sporen van automutilatie: we kerven gaten en boren tunnels. Op zoek naar de hoogste vervoering vervalt de mens in de diepste miserie. Als de aarde onder je voeten splijt, bieden noch virtuele hoogstandjes, noch chirurgische ingrepen soelaas.

Voorbij de naakte feiten toekomst zien, appelleert, leert, eert het leven! Dit boek is kunst. Zoals de schilderkunst na het ‘Zwart Vierkant’ van Malevich een nieuwe start nam, klom de westerse beschaving uit zijn nulpunt: de wereldoorlogen, naar de status van begeerde parel voor de vluchtende ander. We lopen van hem weg. Mislopen we zo de kans op redding? Misschien. Wachten, verwelkomen en zo jezelf tegenkomen, in de ander. Liefde met de grote ‘L’ beoefenen. God is Liefde, dus niet dood? Er is hoop!

De psychiatrische ervaring sluimert in de pennenstreken, kruipt onder je vel en wacht. ‘De Wereld van de Wachter’ is een hoopvol boek, dat geloof uitspreekt in de overwinning van het kleine goede op het grote Kwaad, zoals het kleine bloempje in ‘Guernica’ van Picasso: KUNST. (jef vlaminckx)

Deze recensie verscheen in Koerier 1/2017, januari 2017.

Dirk De Wachter, De Wereld van De Wachter, Uitgeverij Lannoo Campus, 2016, 190 blz.