Recensie: Dwarsliggers voor opbouwwerk | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Dwarsliggers voor opbouwwerk

Ruime en kritische kijk van Alain Storme op 30 jaar samenlevingsopbouwwerk.

Auteur Alain Storme werkte meer dan dertig jaar voor Samenlevingsopbouw Brussel. Vanuit die ervaring bekijkt hij de maatschappij met een bijzonder ruime en kritische blik.

Dit boek is geen hapklare lectuur, maar sleept de lezer wel mee. De auteur kijkt met een gepolitiseerde blik naar economie, democratie en armoede. Hij onderzoekt hierin de aanwezige paradigma’s. Begrippen als participatie en empowerment, die zowat iedereen tegenwoordig in de mond neemt, worden onder de loep genomen, en blijken een fundamenteel andere inhoud te hebben al naargelang wie ze uitspreekt.

De auteur neemt ons onder meer mee in een historische doorlichting van het economisch bestel. Hij focust op de gevolgen van de huidige economische politiek voor steden en op armoede. Storme houdt – opnieuw vanuit historisch oogpunt – het beleid op het vlak van armoedebestrijding tegen het licht. Een beleid dat evolueerde van een algemeen sociaal beleid naar een discours over gemeenschappen in achtergestelde wijken. Het debat daarover raakte steeds meer gedepolitiseerd. Verder in het boek zoomt de auteur in op de huidige politiek en democratie. In de lijn van het werk van politicologe Chantal Mouffe gaat Storme in tegen het consensusdenken, en stelt hij dat democratie per definitie een conflictmodel is. Een systeem waarin wij-zij-tegenstellingen samen bestaan, zonder dat ze in termen van goed en slecht worden geduid.

Tot slot slaat de auteur een brug tussen de inzichten, verworven in de voorbije decennia en de concrete praktijk van het opbouwwerk. Hij geeft ook suggesties om te doen waar het om draait: opkomen voor de rechten van iedereen, en in het bijzonder die van de meest kwetsbaren. (olivier forges)

Deze recensie verscheen in Koerier 6/2016, november 2016.

Alain Storme, Dwarsliggers voor opbouwwerk, EPO, 2016, 336 blz.