Recensie: Gewone helden | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Gewone helden

Filosofe Katrien Schaubroeck kijkt met analytische en praktische blik naar het werk van vrijwilligers en hun plaats in de samenleving.

Katrien Schaubroeck doceert filosofie aan de Universiteit Antwerpen. Zij schreef een proefschrift over de vraag: “Wat zorgt ervoor dat je een reden hebt om iets te doen?”. Haar antwoord luidt: “Je redenen zijn gebaseerd op waar je om geeft”. Ze ging aan de slag als vrijwilliger bij Domo vzw (een vrijwilligersorganisatie die kwetsbare gezinnen ondersteunt) in Leuven.

‘Gewone helden’ is, zoals de ondertitel duidelijk maakt, een analyse van de ethiek van het vrijwilligers. Het boek behandelt drie grote thema’s: de ethiek en deontologie van het goede leven, de rechtvaardige samenleving en het geluk bij de mens. De schrijfster gaat aan de ene kant zeer theoretisch te werk: zij neemt in haar analyse de inzichten mee van klassieke en hedendaagse denkers (o.m. Immanuel Kant, Martha Nussbaum, en John Rawls) en past hun visie toe op het vrijwilligerswerk. Aan de andere kant staat ze met beide voeten in de praktijk, met verhalen en getuigenissen uit haar persoonlijke ervaring bij Domo.

Schaubroeck beschrijft de theorieën en hun toepassingen op het vrijwilligerswerk op een heldere en toegankelijke manier. Die beschrijving biedt op zich al boeiende lectuur. In de toepassing ervan gaat de auteur op zoek naar antwoorden op een waaier aan vragen over vrijwilligerswerk. Zijn vrijwilligers iets ‘goeds’? Moet een mens vrijwilligerswerk doen om ethisch te leven? Is vrijwilligerswerk onontbeerlijk om tot een rechtvaardige samenleving te komen? Is het niet aan de overheid om voor een dergelijke samenleving te zorgen? En tot slot: word je gelukkig van vrijwilligerswerk?

Een diepgravend boek dat gelukkig niet moraliserend is. (Olivier Forges)

Deze recensie verscheen in Koerier 3/2017, mei-juni 2017

Katrien Schaubroeck, Gewone helden. Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk, Acco, 2016, 157 blz.