Recensie: Het dictatorvirus | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Het dictatorvirus

In ‘Dictatorvirus’ gaat auteur Frank Schaper in op de leiderschapsstijlen van dictators.

Het is geen toeval dat Frank Schaper dit boek schrijft. Hij is namelijk gespecialiseerd in leiderschap. In ‘Dictatorvirus’ gaat de auteur in op de leiderschapsstijlen van dictators. Eerst geeft hij 15 uitingsvormen van een dictatuur, zoals staatsterreur, propaganda en machtsbehoud. Schapers stelling is dat dictators een rolmodel hebben. Ze halen ideeën bij voorgangers, kopiëren gedrag en inspireren op hun beurt anderen. De auteur noemt de leiderschapsstijl van dictators een virus dat zich al eeuwenlang doorgeeft. Zo heeft Nicolas Sarkozy, die opmerkelijk genoeg ook in het boek wordt besproken, Napoleon en De Gaulle als rolmodellen.

Per uitingsvorm stelt het boek het portret van meer dan 25 dictators voor. De lezer krijgt een lijst van leiders uit verschillende periodes en werelddelen. De auteur behandelt niet enkel verre historische figuren zoals Caesar en Napoleon. Overleden leiders uit de 20ste eeuw zoals Hitler in Duitsland, Franco in Spanje en Pinochet in Argentinië komen ook aan bod. De lezer krijgt eveneens inkijk in het profiel van huidige staatshoofden zoals Poetin en Assad. Opmerkelijk is dat de auteur zelfs een aantal pausen zoals Pius IX onder de loep neemt ‘omdat het pausschap een onvervalst dictatorschap is’. Tot slot toont ‘Dictatorvirus’ dat het fenomeen ‘democratische dictator’ aan belang wint. Leiders zoals Erdogan in Turkije kwamen via verkiezingen aan de macht maar voeren een beleid dat veel weg heeft van een dictatuur met een democratische schijn. (Nadia Nsayi)

Deze recensie verscheen in Koerier 5/2016, september 2016.

Frank Schaper, Het dictatorvirus. Slecht voorbeeld doet slecht volgen, Scriptum, 2015, 294 blz.