Recensie: Jezus 2.0: wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Jezus 2.0: wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen?

In Jezus 2.0 maakt Ignace Demaerel een update van het beeld dat wij van Jezus hebben.

Wanneer de Olympische Spelen in Rio beginnen, zal de hele wereld naar Brazilië kijken. De populariteit van de Spelen beoogt dit boek niet. De auteur wil wel het beeld dat we van Jezus hebben, updaten. In een tijd waarin de Kerk aan populariteit inboet is zijn zorg dat de persoon van Jezus van een andere orde is dan de Kerk. Als protestant kent hij analoog in de kerken van de reformatie de terugval van de kerkpraktijk. Dit boek toont Jezus zoals de auteur hem vanuit de evangelies begrijpt. Het is geen instantbiografie, maar binnen de reformatie recht voor de raap. Op bijna elke bladzijde zijn ook citaten te vinden uit de evangelies. Aan het eind van het boek staat een index waarin je als lezer snel terugvindt wat Jezus zegt over een of ander onderwerp. Dat is gebruiksvriendelijk. Demaerel wil de lezer overtuigen van de unieke waarde van Jezus Christus en houdt zich daartoe aan een vrij letterlijke lezing van de bijbelteksten. Wanneer het bijv. gaat over de wonderen van Jezus, weerlegt hij de gangbare kritiek als volgt: “de meest logische manier om de wonderverhalen te begrijpen, is gewoon de meest voor de hand liggende. Jezus genas daadwerkelijk talloze mensen”. (blz. 40)

De auteur blijft bij de reformatorische traditie met een ‘neerwaartse spiraal van onze wereld: de toename van normloosheid, ontsporing, uitspattingen van zinloos geweld (blz. 90) en over een cultuur die doordrongen is ‘van scepsis, cynisme en nihilisme’ (blz. 104). Dan wordt de incarnatie een test die Jezus glansrijk heeft doorstaan. Die Jezus wordt ons voorgesteld als de mens zoals God hem heeft bedoeld. Dat ideaal werkt eerder vervreemdend dan aantrekkelijk. Het boek motiveert me niet om Jezus na te volgen, dat is onwerkelijk. Er blijven, deels terecht, veel vragen. (Marc Van Eenoo)

Deze recensie verscheen in Koerier 4/2016 - juli 2016

Ignace DEMAEREL, Jezus 2.0: wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen?,  Davidsfonds, Leuven, 2015, 119 blz.