Recensie: Liefde in tijden van angst | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Liefde in tijden van angst

In een heldere, goed leesbare stijl roept Bleri Lleshi de verbindende dimensie van de liefde op, als antwoord op de wijdverspreide sfeer van angst in onze samenleving.

De weerklank die dit boek sinds begin dit jaar heeft gekregen is uitzonderlijk. Auteur Bleri Lleshi werd meteen een graag beluisterde gastspreker in heel Vlaanderen. In een heldere, goed leesbare stijl wordt de verbindende dimensie van de liefde opgeroepen als antwoord op de wijdverspreide sfeer van angst in onze samenleving. De lezer komt nergens terecht in een moeilijk academisch betoog. Toch blijft de inhoud over heel de lijn verfrissend en diepgaand.

In een eerste deel gaat de auteur in op de verschillende vormen van angst in onze samenleving. In een tweede deel bespreekt hij de wortels van de liefde, want “zonder wortels kan de liefde niet groeien”. Liefde staat duidelijk tegenover “het obsessionele streven naar het constante geluk”, dat gevoed wordt door de impact van het geld in onze samenleving. In een derde deel pleit Bleri Lleshi op een ontwapenende wijze voor een liefdessamenleving. Daarbij geeft hij ruim aandacht aan de voedingsbodem van de liefde die hij o.a. terugvindt in de grote spirituele tradities van christendom, jodendom, islam en boeddhisme.

Een boom met vuurrode blaadjes staat op de cover. “De boom is gekend als een symbool van het leven. Liefde is leven”, schrijft Lleshi in zijn woord vooraf. De auteur hoopt dat velen zich samen met hem opnieuw engageren voor een liefdessamenleving. De eenvoud en de diepte van dit essay zijn volgens mij het geheim van dit boek. “Liefde in tijden van angst” is een must, niet in het minst voor een vredesbeweging als Pax Christi. (jo hanssens)

Deze recensie verscheen in Koerier 6/2016 - november 2016

Bleri Lleshi, Liefde in tijden van angst, EPO, 2016, 171 blz.