Recensie: Lobbyen in de wetstraat | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Lobbyen in de wetstraat

Hoe zwaar wegen de verschillende lobbymachines op het politieke besluitvormingsproces in ons land? Dominique Soenens maakte een analyse.

Freelancejournalist Dominique Soenens werkt onder meer voor Apache.be, de website voor onderzoeksjournalistiek. In 2017 schreef hij een boek over lobbyen in België. Het politieke besluitvormingsproces in ons land is erg complex geworden. Verschillende actoren zoals bedrijven, vakbonden, ngo’s proberen die besluitvorming te beïnvloeden. In zijn algemene inleiding laat Soenens een aantal lobbyisten aan het woord. Zij wijzen op de wisselwerking tussen politici, kabinetsmedewerkers en lobbyisten. De rol van parlementsleden en administraties is sterk afgenomen. Een belangrijk deel van de besluitvorming wordt vandaag door kabinetten voorbereid. Zij zijn dus een prioritair doelwit voor lobbywerk. Het bezitten van expertise om op een geloofwaardige manier betrouwbare informatie te delen met beleidsmakers is een must in het lobbywerk. Tot slot spelen de media ook een belangrijke rol doordat ze bepaalde thema’s op de politieke agenda kunnen zetten en zelfs beslissingen sturen.

Het boek geeft aan de hand van drie casestudies een blik achter de schermen van lobbywerk. De eerste case is de farmaceutische sector. Soenens illustreert op indrukwekkende manier hoe de industrie patiëntenverenigingen, artsen en onderzoekers benadert om het beleid (bijvoorbeeld inzake de terugbetaling van geneesmiddelen) van de regering te beïnvloeden. De tweede sector die aan bod komt is die van de kernenergie. Tot slot gaat Soenens in op defensie. Onze regering staat voor de opdracht om de F-16 gevechtsvliegtuigen te vervangen. Het boek toont de ‘geweldlobby’ die hiermee gepaard gaat om de keuze van het ministerie van Defensie te beïnvloeden. In die derde casestudy wordt duidelijk dat het platform van vredesorganisaties weinig weerwerk kan bieden tegen de machtige lobbymachine om nieuwe vliegtuigen aan te kopen en ze te vervangen door de F-35. (Nadia Nsayi)

Dominique Soenens, Lobbyen in de wetstraat, EPO, 2017, 248 blz.

Deze recensie verscheen in Koerier 3/2018, mei-juni 2018