Recensie: Ongemakkelijke woorden van Jezus | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Ongemakkelijke woorden van Jezus

In de zomer van 2013 hadden de ‘Didaché-studiedagen Bijbel’ plaats, over de evangeliewoorden van Jezus. Die worden vaak als te radicaal, hard, pretentieus of anti-Joods begrepen. In 2014 werden de negen lezingen van die studiedagen gebundeld onder redactie van Paul Kevers, exegeet en directeur van de Vlaamse Bijbelstichting. Tegen de achtergrond van de actuele discussie over een al of niet letterlijke betekenis van heilige geschriften is deze publicatie bijzonder leerzaam en bevrijdend.

In een inleidende bijdrage worden de grondregels van een goede en wetenschappelijk verantwoorde exegese op een heldere wijze uiteengezet. Daarmee gaat het boek in tegen een mogelijk fundamentalistische lezing en zet het de lezer op weg om de woorden van Jezus te leren lezen en begrijpen in relatie tot een gelovig leven als christen vandaag. Zo kunnen we inzien dat de woorden van Jezus vaak ongemakkelijke woorden zijn, omdat ze ons in ons mens-zijn willen raken, interpelleren, uitdagen en oproepen. De exegeet Peter Schmidt bespreekt zo Jezus’ radicale woorden uit de Bergrede: “Bemin je naaste. Bemin ook je vijand. Bemin zoals God, je hemelse Vader”. Het godsbeeld dat hieruit spreekt is niet gewelddadig, maar integendeel geweldloos en barmhartig ten einde toe, dit in tegenstelling tot het godsbeeld dat vandaag in nogal wat media ten tonele wordt gevoerd.  (Jo Hanssens)  

Deze recensie verscheen in Koerier 1/2016, januari 2016.

Paul Kevers (red.),  Ongemakkelijke woorden van Jezus, Vlaamse Bijbelstichting/acco, 2014, 226 blz.