Recensie: Tijd van woede | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Tijd van woede

Pankaj Mishra vertrekt van de Verlichting voor zijn aangrijpende schets van woede in onze geglobaliseerde wereld.

Frustratie en woede van kiezers geven populisten wereldwijd de wind in de zeilen. Zij spelen er handig op in en zetten het polariserend discours mee uit. Met de brexit, de verkiezing van Trump en de opkomst van hindoenationalisten in de Indiase politiek in het achterhoofd gaat auteur Pankaj Mishra op zoek naar een antwoord op de vraag: waar komt al die boosheid vandaan? Het resultaat is het lijvige ‘Tijd van woede’.

De auteur gaat terug tot de 18de eeuw en de tegenstelling tussen de verlichte idealen van Voltaire en de scepsis van Rousseau tegenover de geglobaliseerde ‘vooruitgang’. Met ressentiment als rode draad door dit historisch overzicht, passeren grote denkers uit de laatste eeuwen de revue. Een stevige literatuurstudie, die zich – zeker voor een lezer die vooral zoekt naar antwoorden op de hedendaagse problematiek – soms in details verliest.

Sterk en relevant zijn in de eerste plaats de proloog en de epiloog van het boek. Daarin schetst Mishra een aangrijpend beeld van woede in een geglobaliseerde wereld. De auteur beschrijft hoe we aan de ene kant meer dan ooit met elkaar verbonden zijn, en aan de andere kant recht tegenover elkaar staan. Het zijn de vele ‘verliezers’, de mensen die aan hun lot worden overgelaten en zichzelf over het hoofd gezien voelen, die wild om zich heen slaan. (Thomas Deweer)

Deze recensie verscheen in Koerier 4/2017, juli-augustus 2017

Pankaj Mishra, Tijd van woede – Een geschiedenis van het heden, Atlas Contact, 2017, 336 blz.