Recensie: Uit liefde voor rechtvaardigheid. Katholiek sociaal denken over globale plichten | Pax Christi Vlaanderen

Recensie: Uit liefde voor rechtvaardigheid. Katholiek sociaal denken over globale plichten

Hoe liefde en rechtvaardigheid blijven verbinden? Ellen Van Stichel schetst de belangrijkste inhoudelijke lijnen van het katholiek sociaal denken in een geglobaliseerde wereld.

Het woord vooraf van Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, en de inleiding zijn de leessleutel op dit prominente werk. Van 11 tot 13 april 2016 was er in Rome de internationale conferentie over ‘Nonviolence and Just Peace’, die resulteerde in een dringende oproep aan de paus om bij de 50e verjaring van  ‘Populorum Progressio’ (1967) een doorzettende oproep te redigeren voor ‘rechtvaardige vrede – fair peace’.

De publieke rol van de katholieke kerk is onmiskenbaar in haar sociaal gedachtengoed en haar orthopraxis. De eeuwenoude evangelische bekommernis om terechte naastenliefde, liefdadigheid en rechtvaardigheid moet worden opgevolgd in de geglobaliseerde planeet ‘aarde’. Een halve eeuw na het einde van de kolonisering lijkt er nog heel wat te doen: armoede en ongelijkheid verdelen de mensheid via de breuklijn van het welvarende Noorden en het arme Zuiden. Wereldburger worden of kosmopolitisme is geen kwestie van liefdadigheid maar van rechtvaardigheid. De geglobaliseerde betrokkenheidsethiek is meer dan een politieke theorie. Daarin is dit boek terecht confronterend: hoe liefde en rechtvaardigheid blijven verbinden?

Het uitschrijven van de ‘rechtvaardigheidsoptie’ in de katholieke sociale leer is het meestercorpus van dit boek. De auteur heeft het terecht ook nog over rechtvaardigheid als participatie. Politiek is een samenlevingsgebonden realiteit die ook altijd meer dan een optie, een ‘recht en plichts’-handelen inhoudt. Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon (art. 3, Universele Verklaring Rechten van de Mens / Genesis 2,7). Een synthese rond die thematiek is in dit boek betracht. Niet als eindpunt, veeleer een stevige bouwsteen die een uitvoerig overlegproces zal voeden. Een aanrader in het vredeswerk. (Marc Van Eenoo)

Deze recensie verscheen in Koerier 4/2016 - juli 2016

Ellen Van Stichel, Uit liefde voor rechtvaardigheid. Katholiek sociaal denken over globale plichten, Pelckmans, 2016, 280 blz.