Recensie - Verenigde Naties: mensenwerk | Pax Christi Vlaanderen

Recensie - Verenigde Naties: mensenwerk

Dit werk, onder redactie prof Jan Wouters, bevat een profiel van 25 markante leiders die de afgelopen 70 jaar hun stempel hebben gedrukt op de Verenigde Naties.

Via individuele verhalen schetst Verenigde Naties: mensenwerk het enorme gamma van domeinen waarin de VN een cruciale actor is: conflictpreventie en vredesopbouw; VN-vredesoperaties; duurzame ontwikkeling; ontwapening; humanitaire hulp; internationaal recht en mensenrechten. Als de VN niet bestond, zou hij moeten worden uitgevonden.

Op die manier tonen de auteurs overtuigend de relevantie en daadkracht van de VN aan. Hoewel de VN vaak versleten wordt als een ondoordringbare en oubollige bureaucratie, nodigt het boek uit voorbij deze clichés te kijken. Het zet individuele burgers aan om zich actief te interesseren voor het werk van de VN.

Tegelijk hoeden de auteurs zich voor een al te rooskleurig plaatje: de VN is verre van een volmaakte organisatie. In plaats van het kind met het badwater weg te gooien vormt het boek echter een overtuigend pleidooi om samen aan een sterkere VN te werken. Sommige auteurs beperken zich in hun bijdrage wel te vaak tot een droge opsomming van de functies van VN-personaliteiten, waardoor een aantal hoofdstukken wat diepgang missen. Dat wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de fascinerende portretten van andere VN-leiders.

Het is nu of nooit voor een eerlijk en constructief debat over de rol van de VN in de 21ste eeuw. In juni 2018 weten we immers of België in de periode 2019-2020 in de VN-Veiligheidsraad mag zetelen. Meer dan ooit is er nood aan inspirerende leiders die de VN hartstochtelijk verdedigen, en burgers die zich actief informeren over de werking van de VN. Dit boek levert hier alvast een belangrijke aanzet toe. (willem staes)

Jan WOUTERS, Verenigde Naties: mensenwerk, Lannoo, 2015, 264 blz.

Deze recensie verscheen in Koerier 1/2018, januari-februari 2018