Rudi Vranckx krijgt erepenning Humane Wetenschappen van de KU Leuven | Pax Christi Vlaanderen

Rudi Vranckx krijgt erepenning Humane Wetenschappen van de KU Leuven

Op 22 november 2016 reikte de Faculteit Letteren de Erepenning Humane Wetenschappen uit aan Rudi Vranckx. De VRT-journalist kreeg de onderscheiding voor de diepgravende manier waarop hij over internationale conflicten bericht.

Rudi Vranckx studeerde Hedendaagse Geschiedenis aan de KU Leuven en werkte er na zijn studies een tijdlang als onderzoeker bij het Centrum voor Vredesonderzoek. In 1989 begon hij als journalist bij de VRT-radio (toen nog BRT), maar stapte al na enkele maanden over naar de tv-nieuwsredactie, waar hij als oorlogsverslaggever ging werken. Hij maakte de volksopstand in Timisoara (Roemenië), de Golfoorlog en de oorlogen in Joegoslavië van dichtbij mee. Daarna volgden onder meer de Arabische lente, de Griekse crisis en de oorlogen in Irak en Syrië.

Rudi Vranckx maakte naast zijn verslaggeving vanop het terrein enkele lange reportages voor de VRT, o.m. De vloek van Osama en Het verdriet van Europa, en schreef verschillende journalistieke werken, zoals recent nog Oorlog om de geesten.

De Erepenning Humane Wetenschappen erkent “de maatschappelijke bijdrage die Rudi Vranckx levert door zijn gebalanceerde duiding van deze internationale conflicten. Doorheen zijn carrière bracht Vranckx steeds onafhankelijke, doordachte en empathische berichtgeving. Te midden van het extremistische geweld en de propaganda waar hij voortdurend mee geconfronteerd wordt, blijft hij steeds zoeken naar nuances.”

Meer hierover op deze pagina van de KU Leuven.

In 2012 gaf Pax Christi Vlaanderen Rudi Vranckx de titel Ambassadeur voor de vrede voor zijn buitenlandberichtgeving "waarin hij de mens in het conflict nooit uit het oog verliest, en waarin hij getuigenissen brengt met respect voor de gevoeligheden die leven in de regio’s die hij belicht."


Foto: Paul Van Welden/Creative Commons