Samen onderweg naar vrede: een terugblik | Pax Christi Vlaanderen

Samen onderweg naar vrede: een terugblik

Op initiatief van Het Bisdom bij de Krijgsmacht, de Antwerpse Raad van Kerken, Pax Christi Vlaanderen en het Bisdom Antwerpen had op 21 mei 2016 in De Stroming in Antwerpen een conferentiedag plaats met als thema: Samen onderweg naar vrede.

Het werd een inspirerende dag met uiteenzettingen en reflectie over vrede en conflicthantering en -transformatie. In de voormiddag waren er na de openingslezing van Bart Paepen (vicaris van het bisdom Antwerpen) bijdragen van Wim Smit (voormalig legeraalmoezenier en directeur van Wereld Missie Hulp), Jacques Haers s.j. (theoloog Universitaire Parochie KU Leuven), Carl Ceulemans (docent in de Leerstoel Filosofie in de Koninklijke Militaire School) en Fred Van Iersel (hoogleraar geestelijke verzorging Krijgsmacht Universiteit Tilburg).

Ahmed Azzouz, inspecteur islamonderwijs, en Annemarie Gielen, algemeen secretaris van Pax Christi Vlaanderen, gingen in de namiddag in gesprek met de aanwezigen en de sprekers. Wim Smit modereerde het panelgesprek.

De inhoudelijke bijdragen werden muzikaal omkaderd door Christel de Meulder en begeleider Jan Devos, en Debbie Lambregts en Emma Coopman (ensemble “Klaproos”),  met liederen over vrede.

Annie Walscharts, aalmoezenier bij de krijgsmacht, gidste de aanwezigen door de dag.

Jef Vlamincx, lid van de werkgroep Vredeseducatie van Pax Christi Vlaanderen, maakte een verslag.

Lees hier het verslag.

Op de foto's achtereenvolgens: Fred van Iersel & Wim Smit, Carl Ceulemans, Jan Devos & Christel de Meulder, Jacques Haers, publiek met vooraan Annemarie Gielen, ensemble Klaproos en Bart Paepen.