Schommelen tussen oorlog en vrede - pakkende verhalen | Pax Christi Vlaanderen
|
5 oktober 2015

De oorzaak van het probleem ligt niet in Kivu, maar in Kinshasa, met internationale medeplichtigheid. De oplossing ligt niet in het aanbrengen van geld uit het buitenland, maar bij de mensen ter plaatse.

Tags

Schommelen tussen oorlog en vrede - pakkende verhalen

Het geweld in Oost-Congo is dit jaar het thema van de Vlaamse Vredesweek. Omdat er in Herent asielzoekers wonen uit een regio die wat ruimer is dan Kivu, maakten de deelnemers aan het Herentse vredesinitiatief in d’Ontmoeting vorige week donderdagavond een rondreis door de conflictenzone van de Grote Meren. Vijf mensen – een man en twee vrouwen die weggevlucht waren uit hun land, een vredeswerker van ter plaatse en een Belgische ambassadeur voor de streek – getuigden over wat ze er mee meemaakten, waarom ze gevlucht waren en over welke hoop ze nu koesterden voor hun land. Vijfenzeventig mensen gingen in op de uitnodiging van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) samen met het Lokaal Dienstencentrum d’Ontmoeting (LDC) en het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het Sociaal Huis.

De sfeer werd erin gebracht door enkele vredesliederen te zingen, samen met de mensen die in het LDC d’Ontmoeting meedoen met het atelier ‘Zingen met plezier’. De aanwezigen konden ook de petitie ‘Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo’ tekenen, die gericht is aan Belgische en Europese politici. Congo is niet het enige land waar er geweld heerst en waar er mensen op de vlucht zijn. Vandaar dat we ook een oproep deden om met het Lokaal Opvanginitiatief mee te zoeken naar woningen, begeleiding en ondersteuning van asielzoekers. Met succes: een mooi groepje vrijwilligers diende zich aan.

Rond vijf tafels zaten de deelnemers intussen op de getuigen te wachten. Ze zouden zorgen voor een avond die niet in je koude kleren ging zitten.