Steek ons spaargeld niet in kernwapens: rapport 2016 | Pax Christi Vlaanderen

Steek ons spaargeld niet in kernwapens: rapport 2016

Op 8 december 2016 voerde de Belgische Coalitie tegen Kernwapens - waarvan Pax Christi Vlaanderen deel uitmaakt - prikacties voor enkele hoofd- en regionale bankkantoren in Brussel, Leuven, Antwerpen e.a. De actie kwam er na het verschijnen van de nieuwe cijfers in het internationale rapport ‘Don’t bank on the bomb’. Het rapport is het resultaat van een - jaarlijks - onderzoek van PAX Nederland.

Volgens 'Don't bank on the bomb' investeren financiële instellingen steeds minder in kernwapens. De 'Hall of Fame' van banken die afzien van investeringen in massavernietigingswapens, groeit jaarlijks. Toch investeren nog altijd 390 financiële instellingen samen 498 miljard dollar in 26 bedrijven die kernwapens produceren, onderhouden of moderniseren.

Een aantal buitenlandse banken die in België actief zijn, waaronder ING, BNP Paribas en Deutsche Bank - maar ook de Belgische bank KBC - blijven nog steeds honderden miljoenen euro’s in kernwapens. Concreet investeert ING 457 miljoen dollar, BNP Paribas 9008 miljoen dollar, Deutsche Bank 3775 miljoen dollar en KBC 117 miljoen dollar.

 KBC publiceerde in september een nieuw duurzaamheidsbeleid, maar haar zwarte lijst van bedrijven van controversiële wapensystemen werd niet uitgebreid naar kernwapens, zoals ze zelf nog vooropstelde in het KBC-duurzaamheidsrapport van 2013.

 “Banken promoten graag dat ze aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ doen, maar tezelfdertijd investeren ze miljoenen euro’s spaargeld in de meest vernietigende wapens die er bestaan. Dat is toch manifest in tegenspraak? Benieuwd wat hun klanten hiervan vinden,“ zegt Pieter Teirlinck van Vrede vzw.

Het kan ook anders. Uit het rapport blijkt dat er meer en meer banken, verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen hun investeringsbeleid aanscherpen en investeringen in kernwapens in alle omstandigheden uitsluiten, zonder achterpoortjes. 18 financiële instellingen die samen meer dan 1700 miljard euro beheren, verbieden investeringen in kernwapenproducenten. En daar zijn gelukkig ook banken bij die op de Belgische markt actief zijn zoals Triodos.

Kernwapenverbod wordt onderhandeld in 2017

De druk op financiële instellingen om hun relaties te verbreken met bedrijven die massavernietigingswapens produceren zal in 2017 sterk toenemen. In maart 2017 zullen 123 landen onder VN-auspiciën beginnen onderhandelen over een kernwapenverdrag dat kernwapens verbiedt. “Behalve onethisch zullen kernwapeninvesteringen dan ook nog slechte investeringen worden,” zo stelt Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen.

Opvallend is de houding van de Belgische regering. De vertegenwoordigers van de Belgische diplomatie stemden tijdens de stemming in het Eerste Comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober jongstleden principieel tegen een verdrag dat kernwapens moet verbieden. De Belgische regering pretendeert tijdens elke officiële verklaring en in haar regeerakkoord een kernwapenvrije wereld te willen, maar maakt in de praktijk duidelijk niet af te willen van kernwapens.

Bezorgde klanten sturen klachten en voeren prikacties

Bezorgde bankklanten kunnen hun bank contacteren via BankWijzer.be om een klacht te sturen.

Rapport 'Don't bank on the bomb 2016'

Lees ook: Steeds meer investeerders sluiten kernwapens uit

Meer info PAX Nederland, www.nonukes.be, bankwijzer.be en www.dontbankonthebomb.com

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens is een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en Franstalige vredesorganisaties, waaronder Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, Links-Ecologisch Forum (LEF), Agir pour la Paix en CNAPD.