Steun onze actie voor een verdrag dat killer robots verbiedt | Pax Christi Vlaanderen

Steun onze actie voor een verdrag dat killer robots verbiedt

Pax Christi roept op tot een verdrag dat de ontwikkeling, productie en het gebruik van killer robots verbiedt. Alle steun om tot dat verdrag te komen is welkom.

Killer robots of wapens die zelf kunnen uitmaken wanneer en op wie ze schieten zonder enige directe menselijke controle … Te gek voor woorden?  Dat vinden vele bekende en minder bekende wetenschappers wereldwijd samen met ons.

Mede door het volgehouden lobbywerk van Pax Christi Vlaanderen keurde het Belgisch parlement in juli 2018 een resolutie goed die de inzet van killer robots door de Belgische Defensie verbiedt en riep meteen ook op tot een internationaal verbod.

De VN-conferentie in Genève eind augustus raakte het eens over het principe dat er altijd een vorm van menselijke controle over autonome wapensystemen moet zijn, maar slaagde er niet in een consensus te bereiken over de manier waarop dit vertaald moet worden in concrete actie.

Een groeiende meerderheid VN-lidstaten wil onderhandelingen starten over een nieuw verbodsverdrag. De Belgische diplomatie schaarde zich hier echter niet achter maar koos ervoor om samen met een tiental landen te pleiten voor een vage en niet-bindende politieke verklaring. De Belgische regering nam zo een loopje met de wil van het parlement.

Willem Staes, beleidsmedewerker van Pax Christi Vlaanderen, nam deel aan de VN-gesprekken in Genève als vertegenwoordiger van de internationale campagne Stop Killer Robots, een coalitie van 74 organisaties uit meer dan 30 landen.

De finale beslissing over wat er in 2019 moet gebeuren wordt op 23 november 2018 genomen tijdens een bijeenkomst van VN-lidstaten in Genève. Pax Christi Vlaanderen zal de komende maanden, samen met onze internationale partners, blijven ijveren voor onderhandelingen over een nieuw verdrag dat de ontwikkeling, productie en het gebruik van killer robots verbiedt. We roepen de federale parlementsleden ook op om minister van Buitenlandse Zaken Reynders ter verantwoording te roepen, opdat de Belgische diplomatie alsnog zijn volle gewicht in de schaal werpt voor een internationaal verbod op killer robots.

Voor deze belangrijke actie hebben we uw hulp nodig en rekenen we op uw financiële steun. Giften vanaf 40 euro geven recht op een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.

Doneer nu

U kan ons ook helpen door dit bericht te verspreiden naar zoveel mogelijk vrienden, familieleden en kennissen.

Wij danken u van harte voor het vertrouwen.