Stevig publiek debat over kernwapens dankzij PAX Nederland | Pax Christi Vlaanderen

Stevig publiek debat over kernwapens dankzij PAX Nederland

Op 28 april 2016 ging de Nederlandse Tweede Kamer in debat over een nationaal verbod op kernwapens. Dat debat kwam er na publieksacties en politiek lobbywerk van o.m. PAX Nederland.

Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer heeft zich via verschillende moties uitgesproken voor de verwijdering van kernwapens uit Nederland, maar die moties zijn tot nog toe niet uitgevoerd. Daarmee negeert de regering een wens van het grootste deel van de Nederlandse bevolking. Via publieksacties en politieke lobby wijst PAX Nederland, onze zusterorganisatie, de regering op haar verantwoordelijkheid om de massavernietigingswapens zo snel mogelijk uit Nederland te verwijderen. Dankzij één van de grootste campagnes in Nederland werd het Burgeriniatief Teken tegen Kernwapens een succes. In Nederland kan je namelijk een publiek debat afdwingen via het inzamelen van voldoende handtekeningen, een systeem dat in België niet bestaat.

45.608 Nederlanders zetten hun handtekening voor een verbod, en op 28 april 2016 ging de Nederlandse Tweede Kamer in debat over een nationaal verbod op kernwapens. De publieke tribune was overvol en er was een tweede zaal nodig om iedereen een plek te geven. In haar toespraak gaf Krista van Velzen van PAX Nederland aan dat het voor de Nederlandse regering tijd is om een keuze te maken: Nederland is óf voor nucleaire ontwapening óf voor het vasthouden aan kernwapens zolang deze bestaan. "De Nederlandse bevolking wil geen kernwapens. Wereldwijd zijn er al 115 landen waar dit massavernietigingswapen is verboden en 139 landen die willen onderhandelen over een verbod. Als de regering geen keuze maakt, komt zij geïsoleerd te staan."

Een meerderheid van de Kamer wil nu, na het debat, dat Nederland internationaal gaat pleiten voor een verbod op kernwapens. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Koenders heeft gezegd aan de wens van de Kamer tegemoet te komen tijdens de bijeenkomst van de VN-Open Ended Working Group over nucleaire ontwapening die vanaf 2 mei 2016 plaatsvindt in Genève.

In het kader van deze VN-bijeenkomst bezorgde Pax Christi Vlaanderen de dienst ontwapening van de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische Vertegenwoordiging in Genève daarom een briefing paper, waarin zes vaak gehoorde argumenten tegen een internationaal verbodsverdrag op kernwapens worden weerlegd.

 

Foto: PAX Nederland