Symposium: Investeren in het klimaat | Pax Christi Vlaanderen

Symposium: Investeren in het klimaat

Op zaterdag 13 mei 2017 organiseren Oikocredit en Ecokerk een symposium over ‘Investeren in het klimaat’.

Is uw investeringsplan ook een klimaatplan? Weten we waar ons geld aan het werk is? En waarvoor? En voor wie? Houdt het de economie van gisteren in stand? Of ondersteunt het de sectoren van de toekomst?

In het Akkoord van Parijs engageerden de wereldleiders zich om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde “flink onder de 2°C te houden, met inspanningen om 1,5°C als streefdoel te bereiken”. Dit engagement luidt het einde in van het gebruik van fossiele brandstoffen, de grootste oorzaak van de klimaatverandering.

De groeiende internationale divesteringsbeweging ijvert voor het terugtrekken van investeringen uit fossiele brandstoffen en het geld te herinvesteren in een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving.

Veel christelijke organisaties en instellingen hebben al een lange traditie van ethisch bankieren. Geïnspireerd door de oproep tot actie in de encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus, denken ze vandaag na over de economische activiteiten waarin hun geld geïnvesteerd wordt. Ook de internationale zakenwereld is al een tijdje bezig analyses te maken en investeringen in fossiele energie af te stoten. En de overheden volgen deze trend. In Ierland besliste het parlement op 27 januari om het eerste land te worden dat volledig desinvesteert uit de fossiele sector.

Ecokerk en Oikocredit brengen in dit symposium stemmen uit het bedrijfsleven, christelijke organisaties en de klimaatbeweging samen rond één vraag: hoe maak je van je investeringsplan ook een klimaatplan?

Programma

Inleiding

Met dit symposium sluiten Oikocredit en Ecokerk zich aan bij een geheel van internationale campagnes, zoals die van de divestment-beweging, de Klimaatcoalitie en de Global Catholic Climate Movement. Karel Malfliet (Ecokerk) en Johan Elsen (Oikocredit) schetsen inleidend het kader.

Presentatie

Van droom naar daad: David Ten Kroode, Renewable Energy Manager bij Oikocredit, gaat in op de concrete projecten die door Oikocredit gesteund worden.

Debat

met diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, middenveld, christelijke organisaties en de klimaatbeweging, waaronder Rik Torfs (KULeuven), Laurien Spruyt (Klimaatcoalitie), Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), Rob van Drimmelen (Verenigde Protestantse Kerk België), David Ten Kroode (Oikocredit) en Missionarissen van Scheut (te bevestigen), gemodereerd door Alma De Walsche (MO*).

Inschrijven vóór 8 mei, via www.oikocredit.be  

Deelname is gratis. Na het symposium is er mogelijkheid om deel te nemen aan een lunch (€10)

Datum: Zaterdag 13 mei 2017, 10-13 u.
Locatie: Ephec, Konrad Adenauerlaan 3, 1200 Brussel

Meer info in deze flyer.

Pax Christi Vlaanderen is lid van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede/Ecokerk.