Syrië: Pax Christi International roept op tot wapenstilstand en hervatting van onderhandelingen | Pax Christi Vlaanderen

Syrië: Pax Christi International roept op tot wapenstilstand en hervatting van onderhandelingen

Pax Christi International roept op tot een onmiddellijke stopzetting van het geweld in Syrië. De herstart van de onderhandelingen in Genève is cruciaal om tot een duurzame oplossing van het conflict te komen.

Het recente akkoord tussen de Russische en Amerikaanse regering over een stopzetting van de vijandelijkheden in Syrië is bemoedigend, stelt Pax Christi International in een verklaring. Het bereiken van een duurzame wapenstilstand in het land is een absolute prioriteit. De internationale vredesbeweging dringt er bij de Russische Federatie en de Verenigde Staten, maar ook bij de internationale gemeenschap op aan om de wapenstilstand – die bijzonder broos blijkt – op het terrein te realiseren.

Ondertussen ontbreekt de politieke wil om de door VN-resoluties afgedwongen humanitaire doorgang in het door geweld verscheurde land te realiseren. Het geweld moet ophouden, en de onderhandelingen tussen alle  betrokken partijen moeten zo snel mogelijk weer opgestart worden. Pax Christi International noemt de besprekingen in Genève een cruciaal platform om tot compromissen te komen tussen de partijen, compromissen die tot een duurzame oplossing van deze verwoestende oorlog kunnen leiden.

De vredesbeweging ondersteunt dan ook volledig het initiatief van Staffan de Mistura, speciaal gezant van de VN voor Syrië, om de verschillende actoren terug aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Pax Christi International betreurt voorts het gebrek aan inspanningen van de Europese Unie om in het Midden-Oosten, en in het bijzonder in Syrië, een positieve rol in vredesopbouw te spelen. De EU heeft er alle belang bij om al haar diplomatieke en politieke instrumenten in te zetten om dit conflict op te lossen; de aspecten van veiligheid en de economische en humanitaire gevolgen van het geweld in Syrië wegen namelijk ook door in de EU.

Pax Christi International is ervan overtuigd dat er geen militaire oplossing is voor het conflict in Syrië. Individuele militaire acties door sommige landen hebben de vijandigheden integendeel nog opgedreven.

Pax Christi International betuigt ten slotte haar diepste medeleven met de zwaar getroffen bevolking van Syrië en hoopt dat zij snel een waardig bestaan en vrijheid mag kennen. Het onnoemelijk lijden van Syrische burgers van alle leeftijden en geloofsovertuigingen in en op de vlucht uit Syrië is het meest tragische gevolg van deze oorlog. Hun lijden kan toekomstige generaties in frustratie en wrok onderdompelen. Wij mogen deze slachtoffers, die rouwen om hun geliefden, en de wreedheden die zij hebben doorstaan, niet vergeten.

Lees de volledige verklaring (update van 10 sptember 2016)

Pax Christi International ondertekende, samen met 102 andere Syrische, regionale en internationale organisaties een gezamenlijke verklaring, die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Syrië en een veilige doorgang van hulpkonvooien naar verschillende belegerde steden.

Verklaring & ondertekenende organisaties vind je op deze pagina

Ceasefire in Syria