Theater van de onderdrukten op Wereldvluchtelingendag | Pax Christi Vlaanderen

Theater van de onderdrukten op Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag is een internationale gedenkdag die jaarlijks plaatsvindt op 20 juni. De Verenigde Naties voerden de dag in 2000 in, om aandacht te vragen voor vluchtelingen en ontheemden, overal ter wereld.

Naar aanleiding van de dag organiseerden de dienst Samenleven Sint Niklaas en UM4P op vrijdag 19 juni 2015 een interactief congres. De deelnemers  – welzijnswerkers en vluchtelingen – werden ingedeeld in gemengde groepen. De jokers van UM4P openden in interactieve workshops de dialoog rond de vluchtelingenproblematiek in Vlaanderen. Via theaterspelen zoals ‘Bom en schild’ en ‘Beeldhouwer en klei’ borrelden verschillende thema’s op: opvang van bootvluchtelingen, asielwetgeving, integratie, ... Met beeldentheater gingen de deelnemers  dieper in op deze thema’s en deelden zij persoonlijke verhalen.

Na deze fysieke en inhoudelijke opwarming, kregen de groepen de opdracht een groepsbeeld te maken van de reële vluchtelingenproblematiek in Vlaanderen. Het beeld werd besproken en gedynamiseerd. Vervolgens werd een ideaalbeeld gecreëerd. Hoe zou het vluchtelingenwerk er moeten uitzien? Op een esthetische manier bekeken de deelnemers wat er veranderde. Ten slotte onderzochten zij welke stappen kunnen/moeten genomen worden in de transformatie van reëel naar ideaal.

De discussies waren nog hevig aan de gang toen iedereen aan het tweede luik moest beginnen. UM4P had met 5 welzijnswerkers en 5 vluchtelingen een forumscène gecreëerd rond de problematiek van vluchtelingen op de arbeidsmarkt: artikel 60-wetgeving, erkenning van diploma’s en vaste arbeidscontracten voor legale immigratie, ...

Het antimodel greep velen naar de keel. Experts en toeschouwers beklommen het podium om strategieën voor verandering uit te proberen. Ballonnetjes werden opgelaten, er was stof tot nadenken, en ook enkele concrete ideeën … Het was een zeer geslaagde middag!