Theatertraject met jongeren in Ucimont | Pax Christi Vlaanderen

Theatertraject met jongeren in Ucimont

Van 2 tot 6 juli 2018 werkte U Move 4 Peace in Ucimont een eerste van drie midweken af in een theatertraject met en voor jongeren met een migratieachtergrond.

Eind 2017 kreeg U Move 4 Peace de kans om in verschillende theatertrajecten samen te werken met diverse werkingen van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Antwerpen. Dat zal ook dit jaar gebeuren.  

Met de steun van FEDASIL en op initiatief van het Adviescentrum Migratie (ACM) van het CAW staat U Move 4 Peace via zijn theatermethodiek met drie groepen nieuwkomers evenveel midweken stil bij de harde realiteit die zij met elkaar delen: een precaire verblijfssituatie (in België) en de onzekerheid over wat er nog te gebeuren staat. De bedoeling is te toetsen wat participatief theater voor de deelnemers kan betekenen in en voor hun toekomst.

Van 2 tot 6 juli 2018 trokken we voor het eerste proeftraject naar Ucimont (deelgemeente van Bouillon) in Belgisch Luxemburg, met een groep jongeren die worden ondersteund door ACM en Joba: Jongeren geboren in België en jongeren uit Albanië, Liberia, Guinee en Afghanistan, die relatief recent in België arriveerden; ondertussen allemaal Antwerpenaars.

Via een breed creatief palet sneden wij diverse aspecten aan van de eigen persoonlijkheid en de uitdagingen van het leven. Zo stonden de jongeren stil bij hun meervoudige identiteit en gingen ze op zoek naar hun interne drive en motivatie.

We onderzochten wat een ‘thuis’ betekende voor hen. We gingen aan de hand van concrete situaties uit hun leven van nu na hoe conflicten kunnen ontstaan en hoe dat proces gekenterd kan worden. Tot slot werd gekeken naar de toekomst: waarvan dromen de jongeren? Welke scenario’s zien zij voor de toekomst?

Als facilitator kropen we de ene keer met rollenspelen onder de huid van de jongeren,  en creëerden we de andere keer net afstand, om een ander perspectief te krijgen op het thema of om de nodige veiligheid in te bouwen. De jongeren werden uitgedaagd om associatief en symbolisch aan de slag te gaan en minder vanuit de pure rationaliteit. Behalve theater werd er daarom ook getekend en schreven de deelnemers gedichten en brieven.

Op midweek trekken met deze gasten betekende niet alleen graven in serieuze levensthema’s maar ook veel muziek luisteren en dansen. En in tijden van de wereldbeker kon voetbal natuurlijk niet ontbreken: ’s Avonds lieten we allemaal onze duivels los.

In het najaar volgen nog twee midweken. Er wordt nu al naar uitgekeken om met de andere groepen een even intense ervaring te delen.

 

Foto: Didier Misson/CC BY-SA 2.5