Actueel

UNITED NATIONS DAY IN BRUSSEL: 70 JAAR VERENIGDE NATIES

Elk jaar herdenken we de oprichting van de Verenigde Naties. Dit jaar gebeurt dat voor de 70ste keer. Op zondag 25 oktober 2015 kan je deze verjaardag – UN-Day – mee vieren op de Grote Markt in Brussel.

Het is een uitgesproken gelegenheid om aandacht te vragen voor de engagementen van de VN – en de hele internationale gemeenschap – en voor de noodzaak om de inspanningen daartoe minstens te verdubbelen. Alleen dan kan de organisatie van ‘We- the Peoples’, zowel vandaag als morgen, zijn opdracht binnen deze vier pijlers waarmaken: vrede en veiligheid, ontwikkeling, humanitaire actie en mensenrechten.

“Laten we deze verjaardag aangrijpen om na te denken over de lessen van de voorbije zeven decennia, ons engagement om “wij de volken” te dienen opnieuw te bevestigen en ervoor te zorgen dat alle mensen een voorspoedig, veilig en waardig bestaan kunnen opbouwen”, aldus VN Secretaris-Generaal, Ban Ki-moon.

UN-Day – Grote Markt, Brussel – van 11 tot 17 u.