Nieuws | Pax Christi Vlaanderen
Persbericht

Op 16 januari stemt de Kamer over een kernwapenresolutie. Wij zijn ontgoocheld dat in de aangenomen tekst van de Commissie Buitenlandse Zaken het VN-kernwapenverbod en de verwijdering van de kernwapens op Belgisch grondgebied niet weerhouden zijn.

Artikel

In zijn 'nieuwjaarsbrief' wijst voorzitter Wim Vandewiele op de assertieve mildheid en de spiritualiteit waarmee Pax Christi Vlaanderen in 2020 vraagstukken en conflicten in onze eigen samenleving en elders het hoofd wil bieden.

Aankondiging

We zijn op zoek naar jongeren met een link met DR Congo. Samen gaan we creatief aan de slag met verhalen van hier en uit Katana, Congo. Interesse? Lees hier meer over het project!

Aankondiging

Op donderdag 30 januari 2020 geeft Paul Lansu een lezing in de kerk van oud Waterschei in Genk.

Aankondiging

De ‘kamer van de Oecumene’ van het Abrahamhuis nodigt iedereen uit op de 30ste Oecumenische gebedsviering van de Genkse kerkgemeenschappen, op vrijdag 24 januari 2020.

Aankondiging

Met een groep wijkbewoners uit de Hasseltse wijken Hollandsveld, Katerina of de Kempische Wijk zullen we een voorstelling maken. De voorstelling met situaties uit het dagdagelijkse leven wordt vertoond tijdens Tournée Locale.

Aankondiging

De Opleiding Vredeseducatie in in 2020 aan haar tiende jaargang toe. Op het programma staan tien woensdagnamiddagsessies met lezingen die uiteenlopende aspecten van vrede en conflict belichten, een academische opening en een herfstsessie.

Artikel

Vrede als weg van hoop door dialoog, verzoening en ecologische bekering is het thema van paus Franciscus' boodschap voor Wereldvrededag 2020.

Actie

Pax Christi Vlaanderen voert campagne tegen ‘killer robots’. Stel je maar eens voor, wapens die autonoom en zonder enige vorm van menselijke tussenkomst doelwitten kiezen en aanvallen…Kom er hier alles over te weten en strijd mee tegen killer robots

Verslag

Op 12 december 2019 werden de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede van Pax Christi Vlaanderen in Mechelen tijdens een hartelijke huldiging in de bloemen gezet.

Standpunt

Pax Christi is bijzonder verontwaardigd dat de huldiging van Brigitte Herremans niet mocht plaatsvinden in de Kazerne Dossin.

Artikel

Elk jaar huldigt Pax Christi Vlaanderen twee personen en/of organisaties als 'Ambassadeur voor de Vrede'. Met deze titel zetten wij hun volgehouden inspanningen voor vrede, verbondenheid en respect voor de mensenrechten in het licht.