Vaticaan: bezit van kernwapens is illegaal en immoreel | Pax Christi Vlaanderen

Vaticaan: bezit van kernwapens is illegaal en immoreel

Op 10 en 11 november 2017 organiseerde het Vaticaan een symposium in Rome over kernontwapening.

Initiatiefnemer was de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Het symposium, dat liep onder de noemer ‘Perspectief op een wereld zonder kernwapens en voor integrale ontwapening’ was de eerste grote wereldwijde bijeenkomst over het kernwapenvraagstuk sinds de goedkeuring, op 7 juli 2017, van het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt. Kardinaal Turkson leidde de tweedaagse sessies in.

Paus Franciscus ontving de deelnemers aan de conferentie hartelijk. In zijn toespraak ging hij in op het huidige klimaat van instabiliteit en conflict en de daarmee samengaande wapenwedloop. Hij herhaalde zijn kritiek op de immense verspilling die met die wapenwedloop en de modernisering van wapens gepaard gaat, ten koste van de ontwikkeling, de gezondheid en het levensonderhoud van de vele armen in de wereld. De kerkvorst noemde het hoopgevend dat 122 landen in de zomer kernwapens niet alleen immoreel, maar via het VN-verdrag ook illegaal verklaarden. Daarmee is een juridische lacune ingevuld, zegt de paus, want andere willekeurige en massavernietigingswapens – biologische en chemische wapens, antipersoonsmijnen, clusterwapens – waren voordien al via internationale conventies verboden.

Onder de deelnemers aan het symposium bevonden zich 11 Nobelprijslaureaten, onder wie ook Beatrice Fihn, directeur van ICAN, de internationale campagne voor de eliminatie van kernwapens, die dit jaar de Nobelprijs voor de vrede ontvangt. Een grote delegatie van Pax Christi, dat verschillende leden heeft in het ICAN-platform, woonde het symposium in Vaticaanstad bij. Susi Snyder, programmaleider van het kernontwapeningsprogramma van onze Nederlandse zusterorganisatie PAX, verzorgde één van de sessies tijdens de tweedaagse. Snyder is tevens co-auteur van Don't Bank on the Bomb, de jaarrapporten over investeringen van banken en financiële instellingen in de kernwapenindustrie.

Paul Lansu, senior policy advisor van Pax Christi International, woonde het symposium bij en maakte een kort verslag van deze belangrijke bijeenkomst.

Lees het verslag hier.

Kerknet interviewde Paul Lansu over het symposium. Lees het eerste deel van dit gesprek op deze pagina van Kerknet.
Op de grote foto bij het Kerknet-artikel zie je o.m. bisschop Luigi Bettazzi. Mgr. Bettazzi was voorzitter van Pax Christi International van 1978 tot 1985.

Meer informatie en downloads over dit boeiende symposium vind je op deze pagina van Pax Christi International.

Foto's bovenaan:

Foto 1: Paus Franciscus verwelkomt de deelnemers
Foto 2: Kardinaal Peter Turkson
Foto 3: Beatrice Fihn
Foto 4: Susi Syder van PAX tijdens de sessie over de civiele maatschappij

Meer informatie en downloads over dit boeiende symposium vind je op deze pagina van Pax Christi International.

Foto's: Susi Snyder en Marie Dennis