Vaticaan organiseert topconferentie over kernontwapening | Pax Christi Vlaanderen

Vaticaan organiseert topconferentie over kernontwapening

Op 10 en 11 november 2017 organiseert het Vaticaan in Rome een internationale topconferentie over kernontwapening, met een bijzondere focus op het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt en uitbant.

De conferentie, die plaatsheeft onder de noemer ‘Perspectief op een wereld zonder kernwapens en voor integrale ontwapening’, biedt de civiele maatschappij, kerkleiders, vertegenwoordigers van het Vaticaan, beleidsmensen en anderen een unieke gelegenheid om de volgende stappen naar kernontwapening als onderdeel van integrale menselijke ontwikkeling te bespreken.

Tijdens deze tweedaagse nemen, naast de paus, kardinaal Turkson en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, experts in diverse aspecten van het kernwapenvraagstuk het woord: onder hen Mohamed El Baradei, voormalig secretaris generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA); Nobelprijslaureaten Adolfo Esquivel en Jody Williams; Beatrice Fihn, directeur van ICAN, dit jaar bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede. Tijdens een debat over een juridisch bindend instrument voor een ban op kernwapens gaan NAVO-vertegenwoordiger Rose Gottemoeller en permanente vertegenwoordigers van de VN in Genève Thomas Hajnoczi en Jorge Lomonaco met elkaar in gesprek. Susi Snyder, programmaleider van het kernontwapeningsprogramma van onze Nederlandse zusterorganisatie PAX, belicht in sessie 4 de rol van de civiele maatschappij. Mgr. Marc Stenger, voorzitter van Pax Christi France, Filo Hirota en Paul Lansu, resp. bestuurslid en senior policy advisor van Pax Christi International en dr. Tom Sauer, professor internationale betrekkingen aan de UA en lid van de Algemene Vergadering van Pax Christi Vlaanderen, wonen de conferentie in Rome bij.

Met deze conferentie zet de Heilige Stoel zijn sterke engagement inzake nucleaire ontwapening voort. Het Vaticaan was één van de eerste staten die het VN-verbodsverdrag op kernwapens tekende én ratificeerde, van bij de openstelling op 20 september 2017. Het verdrag treedt in werking wanneer 50 staten het geratificeerd hebben. Pax Christi International, dat lid is van Nobelprijslaureaat 2017 ICAN, roept wereldwijd de kerken op om de inspanningen van het Vaticaan te ondersteunen en er bij hun eigen regeringen op aan te dringen om het VN-verdrag te tekenen en ratificeren.

“Zijne Heiligheid paus Franciscus heeft op internationaal vlak groot leiderschap getoond door van de eliminatie van kernwapens een diplomatieke topprioriteit te maken. In december 2014 riep de kerkvorst al op tot een wereld zonder kernwapens in zijn boodschap aan de conferentie in Wenen over de humanitaire impact van kernwapens. Sindsdien heeft de paus zijn werk rond kernontwapening onverminderd voortgezet. Wij hopen dat de conferentie in het Vaticaan als gevolg kan hebben dat kerkleiders op nationaal vlak dezelfde leidende rol kunnen spelen als paus Franciscus wereldwijd heeft gedaan, en dat nog veel meer staten binnen afzienbare tijd tot het VN-verdrag voor de uitbanning van kernwapens zullen toetreden”, zegt Marie Dennis, medevoorzitter van Pax Christi International.

Lees de conceptnota van de conferentie (in het Engels)

Bekijk het programma van de conferentie (in het Engels)

Pax Christi International is een katholieke vredesbeweging met wereldwijd 120 lidorganisaties, die vrede, respect voor de mensenrechten, rechtvaardigheid en verzoening bevordert. Het promoten van het nieuwe VN-verdrag voor de eliminatie van kernwapens is één van de prioriteiten van haar advocacy-werk.