Verklaring International Peace Bureau: pak terreur geweldloos aan | Pax Christi Vlaanderen

Verklaring International Peace Bureau: pak terreur geweldloos aan

Het International Peace Bureau (IPB), waarvan Pax Christi International lid is, bracht op 23 november 2015 een verklaring uit naar aanleiding van de recente aanslagen in Parijs, Libanon, de Sinaï, Nigeria, Mali e.a. Het IPB drukt in deze verklaring zijn solidariteit uit met de slachtoffers van terreur en met hun familie en vrienden. Tezelfdertijd dringt IPB er bij internationale leiders en massamedia op aan om niet in militaire retoriek te vervallen. De militaire interventies in Afghanistan, Irak en Libië van de afgelopen vijftien jaar hebben allerminst een oplossing gebracht voor de conflicten in het Midden-Oosten; ze hebben integendeel het geweld, de politieke chaos, de polarisering en radicalisering doen toenemen.

IPB roept op om te opteren voor een alternatieve, geweldloze aanpak van het conflict. Op korte termijn wil het naar een wapenstilstand met perspectief op een politieke overgang. De Syrië-onderhandelingen in Wenen kunnen mogelijk als leidraad dienen. Het IPB dringt ook aan op een strenge toepassing van het Internationaal Wapenhandelsverdrag en een wapenembargo tegen alle staten die bij het conflict in Syrië en Irak betrokken zijn. De financiële bronnen van IS (o.m. de smokkel in olie) moeten drooggelegd worden. Het bureau vraagt dat niet alleen de vluchtelingen uit de regio, maar ook de mensen die in het oorlogsgebied achterblijven, niet vergeten worden.

Afgezien van kortetermijnmaatregelen formuleert het IPB een aantal aanbevelingen voor Westerse landen en voor de aanpak van het conflict op lange termijn.