Verklaring: omarm het wereldwijde kader voor vrede | Pax Christi Vlaanderen

Verklaring: omarm het wereldwijde kader voor vrede

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede ondertekende Pax Christi International, samen met een groot aantal andere vredesbewegingen, een gezamenlijke verklaring, gericht aan de VN-lidstaten. Daarin benadrukken de ondertekenaars het belang om het wereldwijde kader voor vrede ter harte te nemen.  

Het afgelopen jaar deden staten belangrijke toezeggingen om de grondoorzaken van conflicten en ontheemding aan te pakken, zoals bepaald in de 2030 Agenda en de Resoluties voor Duurzame Vrede. In de verklaring roepen de vredesbewegingen de overheden op om dit nieuwe mandaat te omarmen en een echte vredespolitiek te voeren.

Lees de verklaring (in het Engels)

Illustratie: Peace Print/AK Rockefeller/Creative Commons