Verklaring Pax Christi International over de status van Jeruzalem | Pax Christi Vlaanderen

Verklaring Pax Christi International over de status van Jeruzalem

Naar aanleiding van de beslissing op 6 december 2017 door de regering Trump over de status van Jeruzalem, bracht Pax Christi International volgende verklaring uit:

”Pax Christi International reageert met ontsteltenis op de beslissing van president Trump[1] om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, en de procedure aan te vatten om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem over te brengen. Wij zijn uiterst bekommerd over de immense gevolgen die deze beslissing van 6 december 2017 heeft voor de inspanningen om tot een rechtvaardige oplossing te komen voor het al jarenlang aanslepende Israëlisch-Palestijnse conflict.

In overeenstemming met de EU, de VN en regeringen van over de hele wereld, veroordelen wij deze eenzijdige beslissing van de Amerikaanse regering, die een schending is van het internationaal recht en elk Israëlisch-Palestijns vredesinitiatief schade toebrengt. Wij roepen de leden van de VN-Veiligheidsraad op om zich tegen deze beslissing te verzetten in een spoedzitting. Die heeft naar alle verwachting plaats op 8 december bij de VN in New York.

Wij wijzen erop dat de internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten, in VN-resolutie 181[2], Jeruzalem, gezien zijn pluralistische en religieuze betekenis, een speciale status toekende. Met deze recente beslissing stapt de Amerikaanse regering af van het buitenlandbeleid van regeringen wereldwijd, die de ‘status quo’ van Jeruzalem respecteren.

Pax Christi International benadrukt dat alle staten, onder VN-resolutie 478[3] – die volgde op de invoering van de ‘basiswet’ in de Israëlische Knesset, die een verandering in het karakter en de status van de Heilige Stad van Jeruzalem (annexatie van Oost-Jeruzalem) aankondigde – verplicht zijn hun ambassade in Tel Aviv onder te brengen.

Pax Christi International roept op tot respect voor de ‘status quo’, aangezien elke wijziging alleen het gevolg kan zijn van Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen. De patriarchen en leiders van de lokale kerken in Jeruzalem stellen in een brief aan president Trump ‘dat zij ervan overtuigd zijn dat deze maatregelen haatgevoelens, conflict, geweld en lijden zullen aanwakkeren in Jeruzalem en het Heilig Land, en ons verder van een beoogde eenheid en dichter bij destructieve verdeling zullen brengen.’ [4]

Wij zijn ervan overtuigd dat de beslissing van de Amerikaanse regering een internationale bedreiging vormt voor vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en de wereld. We verwelkomen het verzoek van acht lidstaten van de VN-Veiligheidsraad[5] om een spoedvergadering te beleggen om de beslissing te bespreken. We vragen de leden van de VN-Veiligheidsraad om de volgende actie te ondernemen:

  • De beslissing van de Amerikaanse regering krachtig te veroordelen als een schending van het internationaal recht en VN-resoluties, en de voortdurende erkenning van de huidige internationale status van Jeruzalem te eisen.
  • Het standpunt te bevestigen, ingenomen door Resolutie 2334[6] van de VN-Veiligheidsraad in 2016, dat de Raad geen wijzigingen in de grenzen, inclusief Jeruzalem, van 4 juni 1967 zal erkennen, anders dan diegene die door de partijen na onderhandelingen zijn overeengekomen.
  • Te bevestigen dat de Veiligheidsraad vastbesloten is om Israëli's en Palestijnen te steunen om een ​​rechtvaardige en duurzame oplossing te bereiken, waarbij de grondrechten van zowel Israëli's als Palestijnen worden gewaarborgd.
  • Om – als een mogelijke oplossing – de hereniging van de stad Jeruzalem te overwegen, door de erkenning van twee juridische, politieke delen, elk met een eigen politieke hoofdstad, en te zorgen voor gelijke rechten voor iedereen.
  • Om de unieke religieuze status van de stad te beschermen en te behouden: met de drie grote monotheïstische religies – het christendom, het jodendom en de islam.

Pax Christi International verwelkomt de recente verklaring van paus Franciscus tijdens zijn algemene audiëntie in de Paulus VI-zaal op 6 december 2017. Daarin riep hij op tot de handhaving van de ‘status quo’ van Jeruzalem:

"Jeruzalem is een unieke stad, heilig voor joden, christenen en moslims, waar de heilige plaatsen door de respectieve gelovigen worden vereerd. De stad heeft een bijzondere roeping tot vrede. Ik bid de Heer, voor het Heilige Land, het Midden-Oosten en de hele wereld, dat deze identiteit wordt bewaard en versterkt en dat wijsheid en voorzichtigheid de overhand krijgen, om te voorkomen dat er bijkomende spanningen worden gecreëerd in een wereld die al onthutst en getekend is door veel wrede conflicten."[7]

Brussel, 7 december 2017

Lees het officiële statement aan de VN-Veiligheidsraad (in het Engels)

Lees ook: Q & A: president Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël