Verklaring Pax Christi International over Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen | Pax Christi Vlaanderen

Verklaring Pax Christi International over Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen

In een verklaring van 17 mei 2017 roept Pax Christi International de internationale gemeenschap op om de Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen te ondersteunen, en Israël onder druk te zetten om met hen gesprekken aan te gaan over hun eisen voor fundamentele mensenrechten.

Pax Christi International en haar lidorganisaties en partners maken zich grote zorgen over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, in het bijzonder van diegenen die al een maand in hongerstaking zijn, en van wie de toestand dag na dag verslechtert. Hun gezondheid is precair en de Israëlische gevangenisautoriteiten zetten hen met geweld onder dwang om hun acties te beëindigen.

Hongerstaking is een legitiem, geweldloos actiemiddel voor het bekomen van fundamentele rechten, inclusief een einde aan marteling en slechte behandeling, de praktijk van administratieve aanhouding, onrechtvaardige rechtszaken, de arrestatie van kinderen, onmenselijke detentiecondities zoals het ontzeggen van slaap, ontoereikende medische zorg, eenzame opsluiting en het ontzeggen van het recht op onderwijs. De eisen van deze gevangenen zijn gerechtigd en in overeenstemming met de humanitaire en mensenrechtennormen voorzien in het internationaal recht ter bescherming van gevangenen.

Pax Christi International juicht de recente verklaring van de speciale VN-rapporteur over mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden toe. De rapporteur roept Israël hierin op om de internationale wetgeving inzake detentie bij te treden. Pax Christi International roept de rest van de internationale gemeenschap op om de eisen van de Palestijnse gevangenen te ondersteunen en erop aan te dringen dat Israël onmiddellijk over die eisen een ernstige dialoog met de gedetineerden opstart, voor het te laat is.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Balfour-verklaring werd uitgebracht, 70 jaar sinds het aanvaarden van VN-resolutie 181, 50 jaar sinds Israël begon met de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, de Golanhoogten en de annexatie van Oost-Jeruzalem. De hongerstaking brengt de schendingen van de meest fundamentele mensenrechten, tegen de achtergrond van 50 jaar hardnekkige bezetting, eens te meer onder de aandacht.

Lees de originele verklaring (met voetnoten, in het Engels)