Verklaring Pax Christi Vlaanderen over terreuraanslagen in Parijs | Pax Christi Vlaanderen

Verklaring Pax Christi Vlaanderen over terreuraanslagen in Parijs

Pax Christi Vlaanderen is zwaar aangedaan door de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Wij zijn ontzet over de omvang van het geweld en betreuren de vele doden en gewonden. Wij betuigen ons diep medeleven met alle slachtoffers en nabestaanden overal ter wereld, en onze solidariteit en verbondenheid met de Parijzenaren. Wij veroordelen met klem elke vorm van terrorisme.

Tegelijkertijd betreuren wij de vele slachtoffers van aanslagen elders in de wereld. Denken we daarbij aan de bloedige aanslagen daags tevoren in Beiroet , maar ook aan de doden en gewonden die we dagelijks moeten betreuren in de oorlogen in Syrië en Irak, of één van de vele landen of regio’s die het nieuws niet halen.

Pax Christi Vlaanderen pleit daarom voor onmiddellijke maatregelen die een einde maken aan deze oorlogen en die de veiligheid voor iedereen verhogen. Vanuit onze analyse en expertise formuleren wij geregeld beleidsmaatregelen om bij te dragen aan vrede in het Midden-Oosten, zoals het uitwerken van een alomvattende politieke strategie voor de regio (met aandacht voor de rol van burgerinitiatieven), het verhogen van budgetten voor humanitaire hulp en het inzetten van een vredesmissie onder leiding van de Verenigde Naties. Enkel op die manier kan de voedingsbodem van Islamitische Staat op duurzame wijze weggenomen worden.

Ook in eigen land mogen wij niet vervallen in pure oorlogsretoriek. De gebeurtenissen in Parijs maken veel mensen bang. Die angst is begrijpelijk maar mag niet leiden tot het nemen van buitenproportionele veiligheidsmaatregelen, het viseren van bevolkingsgroepen of het lanceren van ondoordachte militaire missies. Als we toegeven aan de haat, heeft de haat overwonnen.

In navolging van Pax Christi International vraagt Pax Christi Vlaanderen daarom om militair tegengeweld niet als enige mogelijke reactie te beschouwen op terreur. Militaire acties versterken de spiraal van geweld en mogen slechts een minimaal onderdeel zijn van een omvattende vredesstrategie.

Het actief promoten van een vredesagenda en een veiligheidsstrategie die de nadruk legt op conflictpreventie en vredesopbouw is nu meer dan ooit nodig. Vrede, veiligheid en sociaaleconomische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Conflictpreventie en vredesopbouw zijn essentiëler voor duurzame vrede dan een reactief beleid, niet in het minst als het op mensenlevens aankomt.

Foto: Dean Terasaki/Creative Commons