Verklaring voor een menselijk en transparant asiel- en migratiebeleid | Pax Christi Vlaanderen

Verklaring voor een menselijk en transparant asiel- en migratiebeleid

Pax Christi International ondertekende half februari 2019 een gezamenlijke verklaring voor een transparant, menselijk en efficiënt asiel- en migratiebeleid in de EU.

In een gezamenlijke verklaring onder de titel ‘The Asylum and Migration Fund: A tool for more humane, transparent and effective asylum and migration policies in the EU?' vragen het UNHCR (UN Refugee Agency) en een platform van Europese ngo’s aan de wetgevers in de EU om ervoor te zorgen dat het Asiel- en Migratiefonds (AMF) een aanzienlijke rol kan spelen bij het behalen van de gestelde doelen, waaronder een humaner, transparanter en effectief asiel- en migratiebeleid.

Het Asiel- en Migratiefonds kan volgens de ondertekenende organisaties bijdragen tot:

  • De versterking van de rol van middenveldorganisaties en lokale overheden;
  • De versterking van het partnerschapsprincipe, zowel op nationaal als op EU-niveau;
  • Het aangaan van synergiën tussen het Asiel- en Migratiefonds en voorstellen van het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+);
  • Het definiëren en kaderen van het gebruik van het AMF in landen buiten de EU.

Bij de ondertekenaars vinden we, naast Pax Christi International, ondermeer Het Rode Kruis Europa, Caritas Europa, Justice & Peace en Save the Children.

Lees de volledige verklaring, met alle ondertekenaars (in het Engels).

Foto: Creative Commons