Vieringen van De Vleugel: Omtrent Palestina | Pax Christi Vlaanderen

Vieringen van De Vleugel: Omtrent Palestina

Op zaterdag 9 en 16 juni 2018 staat De Vleugel in zijn vieringen stil bij de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Israël, en de daarmee gepaard gaande ‘catastrofe’ voor de Palestijnen.

Op 9 juni geeft Paul Lansu van Pax Christi International een toelichting met als titel: 'Doorbreek de spiraal van geweld: historische schets van het conflict tussen Israël en Palestina'.

Op 16 juni 2018 geeft Julie Goditiabois van Broederlijk Delen een toelichting en getuigenis van de recente vredestocht naar Israël en Palestina (in april 2018).

De vieringen hebben telkens plaats om 18 uur in de St.-Annakerk, Goedendagstraat 46 in Borgerhout.

De Vleugel is een vrijplaats voor liturgie, biedt ruimte en klankbord voor wie zoekt naar de kern van de dingen.

Mensen vanuit verschillende achtergronden laten zich inspireren door de bijbel en andere wijsheidsliteratuur. Ze hechten er belang aan om teksten tot hun recht te laten komen.

Toegewijde mannen en vrouwen gaan voor in de vieringen. Wisselende kleine groepen werken de thema’s uit. Ze zorgen voor een sobere vormgeving, doorleefde taal en voelbare stilte. Een koor en de klanken van een vleugelpiano ondersteunen het zingen.

Website: www.devleugel.be

Deze cyclus werd voorbereid door Paul Eylenbosch en Willy Bertiau.

Volgende cyclus: Alles van waarde is weerloos

Bekijk de orde van dienst.

Foto: Ramallah/Michael Panse/Creative Commons