Vluchtelingen: een kans om samen te groeien | Pax Christi Vlaanderen

Vluchtelingen: een kans om samen te groeien

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag ondertekende Pax Christi International, samen met 18 andere internationale christelijke organisaties, een oecumenische verklaring.

Met het oog op de ontwikkeling van o.m. Global Compacts over Migranten en Vluchtelingen in 2018 stellen de ondertekenaars in die verklaring dat landen niet alleen de verantwoordelijkheid over de grote vluchtelingenstromen moeten delen. Zij moeten ook de kans grijpen om te erkennen en benadrukken dat vluchtelingen en migranten belangrijke bijdragen kunnen leveren in de gemeenschap die hen opvangt. Alleen op die manier is echte solidariteit mogelijk tussen mensen die bescherming zoeken en zij die die bescherming zouden moeten verlenen.

“Er worden in de wereld steeds meer muren opgetrokken om verplaatste personen buiten te houden: niet alleen fysieke muren, maar ook muren van angst, vooroordelen, haat en ideologie.”, lezen we aan het slot van de verklaring”. “Laat ons er allen, als één mensenfamilie, naar streven om bruggen van solidariteit te slaan, in plaats van muren van verdeeldheid op te trekken. Vluchtelingen zijn onze broers en zusters. Wij kunnen elkaar verrijken en doen bloeien: het is God die ons samenbrengt.”

Bekijk de volledige verklaring en de ondertekenaarservan in het Engels of in het Frans.

------------------------------------------

Nog in het kader van Wereldvluchtelingendag herhaalden religieuze leiders van over de hele wereld de oproep van de paus om vluchtelingen en migranten “welkom te heten, te beschermen, vooruit te helpen en in hun midden op te nemen”. Dat deden zij in het Vaticaan op de derde bijeenkomst van ‘Ethics in Action’[1], die focuste op massamigratie. Het initiatief onderlijnde er de ethische principes die gedeeld worden door alle gemeenschappen die met de vluchtelingencisis te maken hebben.

Zij pleitten voor ‘”de onverdeelde ontwikkeling van elke mens en ieder volk, die hen in staat stelt hun eigen ontwikkeling actief in handen te nemen. Dat betekent dat migranten ingeschakeld moeten worden in het economische, sociale en culturele leven van het land van hun keuze, zodat zij veilig naar hun thuisland kunnen terugkeren zodra de omstandigheden dat toelaten.”

Bekijk hier de  volledige verklaring van de religieuze leiders (in het Engels).

Lees de homilie die paus Franciscus hield in 2013, bij zijn bezoek aan Lampedusa.

Lees de toespraak die paus Franciscus hield in 2016, in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.


[1] Ethics in Action is een initiatief van 'Religions for Peace' (RfP) in samenwerking met de Chancellor of Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences, het United Nations Sustainable Development Solutions Network en de University of Notre Dame. Het brengt een selecte groep religieuze leiders, theologen, mensen uit de ontwikkelingssector en activisten samen die werken rond de waarden en ethiek die nodig zijn om concrete acties uit te werken om op wereldschaal integrale en duurzame ontwikkeling te bevorderen.