VN-gesprekken killer robots: België blokkeert mee vooruitgang | Pax Christi Vlaanderen
|
27 november 2018

Waarom roepen parlementsleden de regering niet op het matje voor het negeren van hun eigen parlementaire resolutie? 

VN-gesprekken killer robots: België blokkeert mee vooruitgang

Tijdens een nieuwe ronde van VN-gesprekken over “killer robots” werd besloten om in 2019 de diplomatieke besprekingen voort te zetten. Een voorstel om in 2019 onderhandelingen op te starten over een nieuw verbodsverdrag kreeg ruime steun, maar haalde het uiteindelijk niet. De Belgische regering negeerde opnieuw een parlementaire resolutie die oproept tot een verbod.

Van 21 tot 23 november 2018 kwamen VN-lidstaten samen in Genève tijdens de jaarlijkse vergadering van de “Conventie inzake bepaalde Conventionele Wapens” (CCW). Ze bespraken er hoe volgend jaar verder te gaan met diplomatieke besprekingen over killer robots. Dit zijn volledig autonome wapensystemen die zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en doden.

Consensus blokkeert vooruitgang

Een groot aantal van de aanwezige VN-lidstaten gaf tijdens de bijeenkomst aan in 2019 onderhandelingen te willen opstarten gericht op een VN-verbodsverdrag op killer robots. Meer dan 100 landen steunen ondertussen de start van onderhandelingen om dergelijke wapensystemen aan banden te leggen.

Beslissingen bij de CCW moeten echter met consensus genomen worden, waardoor een kleine groep landen (Rusland op kop) elke vorm van vooruitgang kan blokkeren.

In plaats van de start van formele onderhandelingen zullen VN-lidstaten in 2019 daarom slechts zeven dagen bijeenkomen over killer robots. Er wordt ook geen concrete doelstelling aan deze gesprekken verbonden. Ondertussen staat de technologie echter niet stil, waardoor het diplomatieke tempo hopeloos achterop dreigt te raken op de technologische ontwikkeling van deze moordmachines.

De kans wordt zo steeds groter dat een meerderheid van VN-lidstaten andere multilaterale fora dan de CCW zal verkiezen (waar ze niet gebonden zijn aan consensusregels) om verbodsonderhandelingen over killer robots op te starten.

Ofwel begint de CCW concrete resultaten op te leveren, ofwel zet ze zichzelf buitenspel. 

Regering negeert parlement

Ook de Belgische regering weigerde steun te geven aan de start van verbodsonderhandelingen. Deze houding is in flagrante tegenspraak met een resolutie van het federaal parlement, die in juli 2018 de regering opriep om onderhandelingen over een internationaal verbod te steunen. Parlementsleden van de meerderheid laten echter betijen, en roepen de regering vooralsnog niet ter verantwoording voor het negeren van hun eigen parlementaire resolutie.

Dit terwijl een opiniepeiling (juli 2018) toont dat minstens 60 % van de Belgen een verbod wil op de ontwikkeling, productie en gebruik van killer robots. In december 2017 riepen 88 Belgische topexperts inzake robotica en artificiële intelligentie de federale regering eveneens op om te werken aan een nationaal en internationaal verbod op killer robots.